От днес Марияна Шопова оглавява отдел „Административен” в ОДМВР-Пазарджик. Тя е назначена на този пост със Заповед на Министъра на вътрешните работи след проведен конкурс за заемане на длъжността.

Г-жа Шопова е завършила обучението си в Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов и Софийски университет „Св. Климент Охридски”. До момента е заемала различни длъжности в Дирекция „Социално подпомагане” в гр.Пазарджик.