Декларация от Регионален Синдикат Образование към КТ Подкрепа Пазарджик
Тези дни МОН, както се разбра, по предложение на някои хиперактивни директори на училища от националното им сдружение, излязоха със съвсем нов, нетрадиционен график за учебното време и ваканциите за новата учебна 2017/2018 г. Всички колеги педагогически специалисти, вкл. много от директорите в нашия регион са категорично против удължаването на учебното време до 6 юли за 8 – 11 клас, както и за 5 – 7 клас до 22 юни. Нашите аргументи против така предложения график са:
1. Нарушава се дългогодишната българска традиция за начало и край на учебните занятия от 15 септември до 30 юни.
2. През последните години се увеличават средномесечните температури през май и юни, които достигат до и над 30° на сянка още в края на май, което изключително много затруднява учебния процес.
3. Общата психологическа нагласа на ученици, родители и учители е определяща и мотивираща за всички точно по модела на традиционната рамка на учебното време през годината и всяка радикална промяна би разклатила сериозно менталния конфорт, особено на учениците след 5 до 11 клас, което би предизвикало остри реакции на съпротива и необуздан протест, биха се намерили всякакви начини за неспазване на един подобен необичаен график.
4. Не е тайна, че много от по-големите ученици почват сезонна работа още от края на м.юни и при никакви обстоятелства не биха посещавали училище през юли, което напълно би обезсмислило усилията на учителите да преподават или оформят оценки чак през юли. Все пак голяма част от тях са и пълнолетни.
5. Много семейства участват в селскостопанската работа по събиране на продукцията и тази дейност започва още през юни и продължава чак до традиционната дата за първия учебен ден на 15 септември.
6. Има много деца, чиито родители работят в чужбина и те с нетърпение очакват лятната ваканция, за да им отидат на гости за по-дълго време, други пък си планират почивки и летувания точно от самото начало на юли чак до първата десетдневка на септември.
7. Един подобен необичаен график би съкратил драстично и календарното време за отпуска на всички учители синдикални членове и те трудно ще успеят да ползват своите платени годишни отпуски в размер 56 работни дни, съгласно КТ.
Колегите биха приели разделяне за датите на ДЗИ и НВО.
РСО Пазарджик ще проведе законни синдикални протести при проява на неоправдана упоритост от страна на министерството за запазване на този нов, крайно неудачен и ощетяващ всички участници в образователната система, годишен график.
Разчитаме на разума на решаващите фактори, за да не се допусне подобен чиновнически волунтаризъм, който би предизвикал сериозни сътресения в цялата система на българското образование.