Увеличението на пенсиите от 1 юли предизвика вълна от въпросителни сред пенсионерите в областта, съобщи директорът на ТД на НОИ – Елка Гълъбова. Тъй като минималната пенсия стана 180 лв., а бе обявено, че ръстът на пенсиите ще бъде с 2.4%.

На практика обаче с толкова се увеличава само минималната пенсия, а за останалите индексацията се извършва по нови правила, които преизчисляват увеличението на база на трудовия стаж, умножен по нов индекс. Така вместо очакваните пет лева, някои от пенсионерите добавят към месечния си доход по петдесет стотинки.

Хората са в правото си да се интересуват и ние не връщаме никого, заяви Елка Гълъбова. Всеки пенсионер лично може да получи информация в ТД на НОИ в Пазарджик или да изпрати писмо по пощата, в което задължително да упомене своите три имена и единен граждански номер. Ние отговаряме на абсолютно всяко запитване в писмен вид, като обясняваме защо пенсията е увеличена по този начин, допълни Елка Гълъбова.

Предишният най-нисък праг на минималната пенсия беше 161,38 лв. От 1 октомври минималната пенсия ще стигне до 200 лв., което представлява увеличение от 11,1 на сто.

В резултат на промяната със същите проценти трябва да се повишат минималните размери и на останалите пенсии за трудова дейност, които се определят в процент от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

Общата сума на средствата за двуетапното увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст е около 100 млн. лв. за 2017 г.  Надзорният съвет на НОИ утвърди и проект за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост, която от 1 юли 2017 г. се увеличи от 118,14 лв. на 120,98 лв.

В резултат на предложената промяна ще се повишат и размерите на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост.

Адресът на Териториалната дирекция на Националния осигурителен институт в Пазарджик е : Гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ №15 А, адресирайте писмото до „Пенсионен отдел“. Не забравяйте да посочите и своя адрес, за да получите своя отговор.

При поискване в приемната в гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф“ №15 а, вътрешен двор, на гишетата за пенсионно обслужване лицата могат да получат екземпляр с размера на преизчислената от 01.07.2017 г. пенсия.