Община Брацигово търси четири медицински сестри, като две от тях ще бъдат назначени на работа в детска градина „Здравец“ в Брацигово и една в испериховската детска градина „Слънце“. Четвъртата медицинска сестра е необходима за работа по график в ОУ „Христо Ботев “ с. Бяга и   в ОУ „ Христо Ботев “ с. Исперихово. Те ще започнат работа на 1 септември, а от тях се изисква образование по специалността „Медицинска сестра“, степен бакалавър. Работното време е на пълен работен ден от осем часа.

 Необходими документи за кандидатстване:  

1.Заявление за заемане на длъжността;

2.Професионална автобиография;.

3.Копие от документ,  удостоверяващ завършено  образование;

4.Свидетелство за съдимост;

5.Медицинско свидетелство;

6.Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;

7.Други;

 ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ :

 от 01.08  до 18.08.2017г. В СГРАДАТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, СТАЯ № 9  

ПРИ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „АОЧР „, тел. за връзка 03552 20 65, вътр.110 .