По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона.

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 44.9%, „Култура, спорт и развлечения”- с 11.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.3%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” – с 3.0%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.9 и 16.8%.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15.9 хил., или с 0.7%, по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 9.7 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.3 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.6 хиляди.

И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 11.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 5.3%. Най- голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. в абсолютно изражение е в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 4.1 хил., а в процентно изражение – в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения” – с 9.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май – 1 035 лв., и за юни – 1 027 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности ” – със 7.6%, и „Строителство” и „Добивна промишленост” – по 7.3%.

Виц на деня

Събрал един бизнесмен екипа си на гощавка. В една голяма тава сложили кюфтета, а в друга варени картофи за гарнитура. Той придърпал тавата с кюфтетата и извадил дванадесет. На останалите се паднало по едно кюфте и колкото искат гарнитура. Иначе на всички се паднали средно по три кюфтета. Колко са били гостите на тържеството?