ул.”Дойранска епопея” №5

Работни места за лица с висше образованиe

1  Главен експерт

1  Юристконсулт

1  Счетоводител,оперативен

1  Старши,учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1  Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

1  Техник горско стопанство

1  Уредник, музей

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe

1  Конфекционер,обувки

1  Чистач/Хигиенист

3  Контрольор,качество на продукти(без храни и напитки)

20 Шивач мъжко,дамско облекло

2   Гладач

2   Работник спомагателни шивашки дейности

4   Апаратчик химически процеси

4  Касиер

3  Работник ,опъване на кожи

4  Оператор преса

6  Обущар

1  Електромонтьор

5  Шивач,обувки

1  Чистач/Хигиенист

4  Дърводелец

1  Склададжия

1  Общ работник

2  Готвач

2  Сервитьор

3  Продавач консултант

8  Шивач

1  Спедитор

1  Рецепционист

1  Бояджия, промишлени изделия

1  Настройчик- оператор,струг/машина за обработка на камъни

1  Апаратчик химически процеси

2  Машинен оператор,обувно производство

1  Куриер

4  Медицинска сестра