По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на юни 2017 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на март 2017 г., като достигат до 59.4 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения и в частния сектор се увеличават с по 0.6% (съответно са 13.1 хил. и 46.2 хил.) през второто тримесечие на 2017 година.

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 5.0% или с 3.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 5.9%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 1.7%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. за област Пазарджик е 808 лв., за май – 868 лв., и за юни – 798 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 6.2% и достига 825 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 874 лв., а за частния – 810 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 9.1% в сравнение с второто тримесечие на 2016 година.

 В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2017 г. област Пазарджик е на 12-о място по показателя „средна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 411 лв., Стара Загора – 1 012 лв и Враца – 997 лв.