Режимът на водата, въведен на 20-и август 2017 г., от ВиК – Стрелча в общината се отменя, съобщи днес кметът Стойно Чачов.

При достигане на критични нива на питейната вода, поради нисък дебит, резултат от продължително засушаване, режимът ще бъде възобновен. Това ще става по следния график.

Със заповед на кмета на общината, считано от 22.08.2017 г., се забранява ползването на питейна вода за поливане и напояване на овощни, зеленчукови и цветни градини, включително и в дворовете на гражданите. Ограничение се въвежда и за поливане, миене на пътните подстъпи, дворове и превозни средства. Забраната важи за всички населени места на територията на община Стрелча.

22график

22график1