Вeличка Терзийска (старши учител по анализ на музиката и софлеж) и Илия Михайлов (старши учител по история и цивилизация) от СУ „Георги Брегов“ гр. Пазарджик спечелиха четвъртото издание на  престижния международен семинар  „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“. Негови организатори за поредна година бяха Синдикатът  на българските учители (СБУ), Фондация „Устойчиво развитие за България“, Министерството на образованието и науката (МОН) и СОК „Камчия“.  Домакин на авторитетния форум бе СОК „Камчия“ в периода 26 – 31.08.17 г.

Двамата колеги предизвикаха жив интерес със своя съвместен урок на тема „Музиката в българското кино“, който те представиха пред авторитетно 6-членно жури през месец май. То имаше тежката задача да избере най-добрите от 350 участници и да ги допусне до втория етап на конкурса – през август. По време на семинара пазарджишките учители се състезаваха сред 6-те най-добри разработки на своите колеги от цялата страна, презентирайки своя урок в направление „Извънкласни дейности 1 – 12 клас“. Те бяха класирани на първо място от журито, а след тайно гласуване – получиха първо място на публиката. Величка Терзийска получи и наградата на СБУ.

На тържествена церемония наградите на победителите връчиха лично министърът на образованието Красимир Вълчев и Янка Такева.