С водосвет за здраве и успешно ползване на обновените железопътните отсечки Септември – Пазарджик и Пазарджик – Пловдив от проект „Модернизация на железопътният участък Септември – Пловдив – част от Транс-европейската железопътна мрежа” днес на реновираната гара в Пазарджик беше прерязана лентата.

С приключването на проекта завършва изпълнението на първи етап от „Модернизация на жп линията София – Пловдив”. Събитието беше открито от главния ревизор на ДП НКЖИ инж. Бисер Минчев.
Сред официалните лица бяха областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев, кметът на община Септември Марин Рачев, представители на фирмите изпълнители Мартин Кукацка от Австрийското дружество „СВИТЕЛСКИ“ и Иван Накев от „Трансстрой”(Варна), висши служители на НКЖИ и Надзора по строителството в лицето на инж. Мачиков.

По време на събитието инж. Бисер Минчев приветства гостите и заяви, че завършването на проекта допринася за изпълнение на общите цели на НКЖИ – безопасност и комфорт на ползващите железопътния транспорт, намаляване на времепътуването, достигане на европейските стандарти в развитието на железопътната инфраструктура. Стойността на „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик“ възлиза на 57 083 580,24 лв. без ДДС, с изпълнител Консорциум „Свителски – РВП Кьоне”.

С успешното завършване на отсечката са модернизирани 37 км разгъната дължина железен път, 53 км контактна мрежа. Ремонтирани и модернизирани са 10 моста. Стойността на „Модернизация на железопътния участък Пазарджик – Стамболийски“ е 49 842 820,26 лв. без ДДС. Изпълнител: ДЗЗД „Ай Джей Ей Железопътна Инфраструктура”. Модернизирани и ремонтирани са: железен път – 39 км разгъната дължина, 55 км контактна мрежа и 4 моста. Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” се осъществява със съфинансиране от Кохезионния фонд, чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. По новата линия пътническите влаковете вече ще могат да се движат със 160 км/ч., а товарните със 120 км/ч.
По време на строителството на жп линията много местни фирми са участвали в дейностите, като само на територията на община Септември са раздадени над 2 милиона лева за работни заплати.