Само за пет дни три смъртни случая в областта. И трите свързани с оръжия, пистолет, нож и пушка. По ирония на съдбата охранителят направи жена си на решето с хладно оръжие. Човек, който има в досието си криминални прояви размаха законен пистолет, а невинно дете посегна на живота си със законната пушка на баща си. Всичко това е толкова тъжно и толкова подтискащо, че нормалният човешки мозък не може да го проумее. Защо толкова смърт, Господи?

И в трите случая виновни са хората, които са предоставили възможността на трима души да притежават и носят оръжие. 

Всъщност, знаете ли как човек се сдобива с пистолет или пушка в България?

Знаете ли как трябва да се съхранява това оръжие?

За граждани, които искат пистолет за самозащита са разрешени късоцевни пистолети и револвери до 30 сантиметра дължина на цевта, като с тях имаме право да държим до 50 броя боеприпаси за всяко оръжие. Първото нещо, което е нужно, за да можем да придобием разрешително за бойно оръжие, е да имаме 18 години. Желаещият да се снабди с пушкало трябва да докаже, че оръжието е наистина необходимост и разрешаването му става по преценка на съответните органи, пише в security.bg.

Кандидатът трябва да бъде с чисто досие, да не е осъждан и да има съответните документи за това. Нужен е и документ от преглед при психиатър и доказателство, че лицето не се е лекувало от пристрастяване към наркотични вещества и алкохол. Нужен е и медицински преглед, който да покаже, че в момента лицето не използва наркотици. Не се дават разрешителни на лица, които в последните 3 години са били глобявани повече от 3 пъти за нарушение на обществения ред и на такива срещу които са налагани мерки против домашно насилие.

При наличие на тези условия, се подава заявление по образец до директора на ГД „Охранителна полиция“ – МВР или съответно до началника на РУ „Полиция“ по постоянен адрес. Следва среща с началника, който трябва да даде писмена преценка, че кандидатът има реална нужда от огнестрелно оръжие. Единствено и само той може да даде такава преценка. Съществува обаче голяма вероятност началникът на РУП да реши, че кандидатът няма необходимост от огнестрелно оръжие, или е ненадежден. Преценката е лична, а за началниците е и голяма отговорност. Това е именно най-тънкият и труден момент – да убедиш човека отсреща, че имаш реална необходимост, че си надежден и стабилен.

Тук е важно да споменем, че това да си купиш бойно оръжие, да го съхраняваш вкъщи и да имаш право да го носиш на улицата са различни неща. За покупката на бойно оръжие са необходими вече споменатото разрешително от началника на РУП по постоянен адрес, свидетелство за съдимост, документ от национална следствена служба, медицинско свидетелство, което да доказва, че лицето не страда от психични заболявания, диплома за завършено основно образование, декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси ще се съхраняват в специална за целта метална каса, декларация, че придобитите оръжия и боеприпаси имат нанесена уникална маркировка и документ за платена държавна такса.

Веднъж получи ли разрешително за притежание, лицето има право да си закупи и да бъде собственик на бойно оръжие. След това, до 2 месеца, трябва да се подаде заявление за получаване на разрешение за съхранение. Както споменахме, разрешителното за съхранение е различно от това за притежание. Такъв документ се издава като се подаде копие на полученото разрешение за придобиване, документ, удостоверяващ собствеността върху закупеното (или полученото по друг начин) огнестрелно оръжие и боеприпаси, протокол от комисията, утвърдила мястото за съхранения и документ за платена държавна такса.

Изискванията за съхранения са оръжието и боеприпаси от физическите лица се съхранява в метални каси, неподвижно закрепени, снабдени със секретно заключващи се устройства, а когато не могат да се поберат в металните каси, те се съхраняват в отделно помещение, с врата със секретно заключващо се устройство и входна метална врата.

Третото и последно разрешение, което трябва да изкараме е това за носене и използване на огнестрелното оръжие. То не е задължително за хора, които нямат намерение да използват оръжието, т.е – за колекционери. Най-важното за това разрешение е преминаването на курс за боравене с огнестрелно оръжие. Обикновено продължителността му е около 32 учебни часа – 16 за теория и 16 за практика. Теорията включва правила за безопасност, лекции от адвокати (кога имаме право да използваме оръжието и т.н), видове оръжия, технически данни, оказване на първа помощ и други.

Практиката е ясна. Курсът приключва с изпит за стрелба по мишена. Цените на обучението варират около 250-350 лева. Разрешението за носене и употреба се издава до един месец след като е изкарано разрешението за съхранение. То изисква документи за завършен курс за боравене и успешно преминат изпит, удостоверение за преминат технически преглед на огнестрелното оръжие, документ за платена държавна такса и 2 снимки с размер 3/4 см.

Единствено имайки тези 3 разрешителни, преминавайки през всички процедури и плащайки всички такси можем да сме пълноценен притежател огнестрелно оръжие. Процедурата е сложна, продължителна и скъпа, затова преди да се заемем с нея, много внимателно трябва да преценим, дали си струва и действително имаме ли нужда от огнестрелно оръжие, което съвсем не е детска играчка.

Отговорете си сами на въпроса – кой позволи на човек с криминално минало и отявлено нестабилен характер да притежава законно огнестрелно оръжие? Защо му е било необходимо то?

Защо един баща в желанието си да има ловна пушка, която се крие зад вратата остана без син?

Защо един мъж, безумно обичащ и ревнуващ жена си я надупчи с нож и я изпрати в нейните два квадратни метра пустиня?

Хора, Вие, които казвате кой може да запаше пистолет или да нарами пушка, внимавайте за Бога, защото тези тримата са просто изпълнители. Вие сте им дали шанс и те са го реализирали.

От 1 септември насам, хората в областта са с трима по-малко. Единият е само на 11.