Работни места за специалисти с висше образование

 

1 медицинска сестра

1 инженер, строителство на сгради и съоръжения

5 механик, промишлено оборудване

1 счетоводител

1 заместник директор АСД

1 заместник директор по учебната дейност

4 психолог

3 ресурсен учител

1 педагог

1 детски учител

1 учител начален етап

6 учител ЦДО

5 учител БЕЛ

4 учител по математика и ит

5 учител по английски език

1 старши език по руски език

1 учител по география и икономика

2 учител по история и цивилизация

1 учител по човекът и природата

1 учител по химия и опазване на околната среда

1 учител по физика и астрономия

1 старши учител по ии

4 учител фвс

1 учител по теория – хотелиерство

1 учител по практика – шлосерство

1 учител по практика – фризьорство

1 технолог по месо

1 технолог, спец.”машинен инженер”

1 технолог, спец.”електроинженер”

1 технолог, инженер химик

1 технолог, лаборант

1 технолог, полиграфия, с опит

1 програмист-технолог машинист цпу

1 конструсторна леярски инструменти и шприц машини

 

Лекторски часове

1 учител по руски език

1 учител по френски език

2 учител история и цивилизация

1 учител човекът и природата

3 учител география и иконономика

1 учител биология и здравно образование

4 учител химия и опазване на околната среда

4 учител музика

2 учител изобразително изкуство

3 учител учител ФВС

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование

1 завеждащ атс

2 администратор хотел

1 главен специалист

1 главен специалист, пътно строителство

1 старши спициалист административно обслужване

1 специалист, вътрешен контрол

1 специалист

1 строителен техник, високо строителство

1 стоковед

1 снабдител, стоковед

1 застрахователан агент

2 супервайзор

10 кредитен консултант

1 прасьор стоки

5 търговски представител

1 касиер, счетоводство

1 касиер

14 продавач-консултант

2 продавач, разносна търговия

1 работник, скара

1 барман

3 главен сервитьор

5 сервитьорки

11 камериер/ка

4 готвач

1 помощник готвач

12 манипулант, промишлеността

1 главен готвач /с опит/

1 мияч, съдове

1 работник, производство на закуски

2 гладач, преса

5 перач, преработваща промишленост

1 настройчик, машини

1 оператор, пречиствателна станция

1 оператор, настроичик на металорежещи машини с цпу

3 оператор на шприц машина

5 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 машинен оператор, с компютърни умения

15 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

3 шмиргелист, почиствач

5 машинен оператор, полиграфическо производство

1 настройчик, робот /в шевно производство/

1 настройчик, машинни инструменти

20 монтажник, слаботокови предпазители

30 монтажник, електронни елементи

20 монтажник, електрооборудване

5 техник-механик /настройчик/

6 механик

1 настройчик, машинни инструменти

5 техник, електронна техника

4 механик, промишлено оборудване

1 заварчик

3 шлосер

1 шлосер за изработка на леярски и шприц инструменти

1 леяр

1 електромонтьор

1 стругар

1 стъклар

1 кофражист

1 арматурист

1 шофьор, разносна търговия

2 шофьор на закуски

1 шофьор на автобус

3 шофьор, товарен автомобил

16 шофьор, товарен автомобил/международни превози

8 водач, мотокар

2 автомонтьор

2 лепач

5 монтажник, изделия от дърво

5 пакетировач на мебели

5 бояджия на мебели

6 тапицер

5 полировчик, дървени мебели

5 машинен оператор, дървообработване, работа на кантир-машина

2 монтажник, мебели

10 солосъбирач

8 сметосъбирач

1 обслужващ бензиностанция

1 работник, склад

1 работник, пълнене на колбаси

15 работник, правене на колбаси

2 работник, поддръжка

1 работник, производствона метални конструкции

2 работник, строителство

1 работник, обработка на стъкло, с технически умения

12 общ работник

6 манипулант, промишлеността

3 общ работник в манипулация

2 общ работник, склад

2 общ работник, строителство на сгради

4 санитарки

8 хигиенист

1 помощник възпитател