Започна реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната мрежа в Брацигово. В проекта са включени улиците – „Георги Златков“, “Трети март“, „Грамадите“, “К.Партъчев“ ,  „П.Карналов“, „Иван Хрисчев“, „Н.Боянов“ и „Братя Гачеви“, съобщиха от общината.

Поради тази причина е възможно спирането на водата за питейно – битови нужди, без предаварително да бъде оповестяване това. Неприятната последица се дължи на амортизираните тръби на стария водопровод, които при разкопаването се пукат и това налага спирането на живителната течност.