ОИК-Септември отказа да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Семчиново Пламен Темелков, съобщи Радио „Фокус” – Пазарджик. На свое извънредно заседание комисията се произнесе по искане на жители на селото. В решението се посочва, че съгласно заповеди на кмета на Община Септември, на Пламен Темелков е разрешен платен годишен отпуск за периода от 23.06.2017 г. до 23.08.2017 г. или общо 44 работни дни и неплатен годишен отпуск за периода от 24.08.2017 г. до 06.10.2017 г. или общо за 30 работни дни. ОИК-Септември счита, че за времето, през което Пламен Темелков е отсъствал от работа поради обстоятелството, че е ползвал платения си годишен отпуск е неприложима разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, касаеща неоснователно отсъствие от работа. В този смисъл, считано към датата на провеждане на извънредното заседание не е налице неоснователно отсъствие от работа от страна на Пламен Темелков за период от най-малко един месец, поради което не са налице и предпоставките за предсрочно прекратяване на пълномощията му. Решението на ОИК Септември подлежи на обжалване пред Административен съд-Пазарджик в седемдневен срок.

Кметът на с. Семчиново Пламен Темелков, заедно с още 6 души бе задържан с Европейска заповед за арест на 26.06.2017 година.  В заповедта са визирани обвинения за участие в организирана престъпна група, трафик на хора и склоняване към проституция. С решение на Окръжен съд – Пазарджик той е екстрадиран в Испания. На 03.08.2017 година с военен самолет общо 8 души, сред които и Темелков, заминаха за испанския град Марбея.