По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през второто тримесечие на 2017 г. е 24, което е с 50.0% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 57, като в сравнение със същия период на 2016 г. е регистрирано увеличение със 171.4%

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 95.8% и с тухла 4.2%. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 102 сгради с 822 жилища в тях, Бургас – 101 сгради с 919 жилища, и София – 67 сгради с 68 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (36.8%), следват тези с една, четири, шест и повече стаи (с по 14.0%), а най-нисък е делът на жилищата с две – с 8.8%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2017 г. е 6 189 кв. м, или със 115.0% повече в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. Жилищната площ също се увеличава (със 139.0%) до 3 783 кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 137.0 кв. м през второто тримесечие на 2016 г. на 108.6 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Стара Загора – 167.8 кв. м, и Силистра – 147.7 кв. м, а най-малка – в областите Варна – 67.5 кв. м, и Бургас – 68.4 кв. метра.