Световния ден на първата помощ, който се чества по предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец всяка втора събота на месец септември е една ежегодна възможност за популяризиране на знанията и уменията за оказване на първа помощ по целия свят и за подобряване и разширяване на обучението по първа помощ в световен мащаб, като един хуманитарен акт и като ключов компонент на един по-широк подход за устойчивост. Това е повод за достигане до широката общественост чрез поредица от дейности и събития.

Международната Федерация на Дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (IFRC) е най-големия обучител и доставчик на първа помощ в света. Милиони хора по света са наранявани или убивани от наранявания всяка година, поради неадекватна реакция или липса на навременна помощ.

Темата  на световния ден  по първа помощ за 2017г. са домашните инциденти.

Понякога наричани домашните наранявания се дефинират като непланирани, неочаквани и нецеленасочени събития, който се случват внезапно и причиняват наранявания или загуби.

По този повод доброволците от БМЧК Пазарджик ще организират демонстрации по оказване на първа долекарска помощ на 9 септември 2017 г. от 10.00 чна площад „К.Величков“ /тортата/. В 11.00 ч. всички участници и гости ще чуят изнесена лекция на открито  за оказване на  първа долекарска помощ.