ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ПЕЩЕРА

ул.”Дойранска епопея” №5

 

Работни места за лица с висше образованиe

1   Психолог

1    Учител,детска градина

1  Уредник,музей

4  Медицинска сестра

 

Работни места за лица със средно и основно образованиe

1  Конфекционер,обувки

4  Манипулант

18 Обущар

15 Монтьор,обувки

5   Работник разтягане на калъпи

9  Работник сглобяване на детайли

10 Машинен оператор,обувно производство

1   Опаковач

8   Производител обувки,ръчно

2   Крояч обувни изделия

3   Машинен оператор кроене

1  Монтажник,телевизионни приемници и монитори

1  Консултант(промотьор)продажби

2  Трудов посредник

17  Машинен оператор шиене на обувки

1  Контрольор,качество на продукти(без храни и напитки)

15 Шивач мъжко,дамско облекло

1   Гладач

1   Работник спомагателни шивашки дейности

1   Апаратчик химически процеси

3  Касиер

2  Работник ,опъване на кожи

4  Оператор преса

5  Шивач,обувки

2  Сервитьор

4  Продавач консултант

3  Шивач

1  Рецепционист

1  Бояджия, промишлени изделия

2  Обслужващ бензиностанция/газостанция

2  Барман