Председателят на Синдикат „Образование“ подписа новия анекс за увеличението на учителските заплати, съобщи преподавателят и синдикалист от МГ“Константин Величков“ – Димитър Хаджидимитров.
Договореностите гарантират увеличение на работните заплати на всички педагогически специалисти с 15% и увеличение на размера на средствата за диференцирано заплащане на не по малко от 4% от 01.07.2017г.
Във връзка със стари договорености, размерът на лекторския час от 1.10.2017г. става не по малко от 6 лева.
До декември 2017г. над 10 000 педагогически специалисти ще придобият професионални квалификационни степени, което също ще им донесе допълнително трудово възнаграждение.