Промяна в общинската транспортна схемапредстои в Пазарджик, решение за това ще бъде взето на сесията на Общинския съвет, която предстои на 28 септември.

Правейки анализ на пътникопотока при вътрешноградските линии,  стигнахме до извода, че е необходимо да се направи промяна в транспортната схема. При вътрешноградските автобусни линии са налице, линии или курсове с нулев пътникопоток. При определени линии има дублиране на курсове на обслужвания от тях маршрут. Другата причина за изготвянето на промяна на транспортната схема е новопостроената автогара, намираща се на ул. «Христо Касапвелев», която е определена за начална, междинна и крайна спирка по маршрутите на автобусите, извършващи обществен превоз на пътници по транспортни схеми.

На основание гореизложеното общинска администрация разработи проект за промяна на вътрешноградските автобусни линии, които са част общинската транспортна схема, се сочи в анализа на проекто-решението.

Има предложение да бъдат закрити нерентабилните линии от сега съществуващата схема, става дума за автобусите с номера 3,  8, 11 и 12. Вижте как ще се движат и останалите:

 

По линия №2 с маршрут: „Лъвова чешма“  – АД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка  “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова – “Елхим Искра” – “Подемстроймаш”  – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП гара

 

тръгване: от Лъвова чешма до ЖП гара

в делничен ден:

5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45

в празнични и почивни дни:

8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 18:55, 19:55

 

тръгване: от ЖП гара до Лъвова чешма

в делничен ден:

5:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 18:25, 19:15, 20:15

в празнични и почивни дни:

8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:25, 19:25

 

 

По тази линия се променя маршрута, като след ‘’Елхим Искра’’ автобуса минава през

“Синитевска“ – Автогара – по ул. ”Христо Касабвелев” по ул. “Никола Ламбрев” – по ул. “Милъо Войвода” – ул. ‘’Синитевска’’- “Подемстроймаш”   – “Хебърстрой”- “Еми Стил”- ЖП гара и след Лъвова чешма се добавя спирка Т-образното кръстовище . Всички курсове се запазват а маршрута се променя както следва:

 

Тръгване от ЖП гара“Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” –  парк “Острова” – магазин “Тарита“ – Болницата – Минерална баня  – паметник “Петър Абаджиев” – Щаба  – Полицейското училище – “Стадиона” – павилион “Роза” – Читалище “Отец Паисий” –  Т-образното кръстовище  –  Читалище “Отец Паисий” – Лъвова чешма

 

Тръгване от Лъвова чешмаАД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова  –  ‘’Елхим Искра’’ – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – Професионална гимназия по промишлени технологии” – “Подемстроймаш” – ‘’Хебърстрой’’- Еми Стил‘’- ЖП гара

 

По линия №2А с маршрут: Т-образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ – Читалище “Отец Паисий”  – Лъвова чешма –  АД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова – “Елхим Искра” – “Подемстроймаш” – “Хебърстрой” – “Еми Стил” – ЖП гара

 

тръгване: от Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/ – ЖП гара 

в делничен ден:

4:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 19:15, 20:15, 21:45

 

в празнични и почивни дни:

6:45, 7:45, 16:45, 17:45

 

тръгване: от ЖП гара –Пазарджик – до Т- образното кръстовище /разклон за с.Ивайло/

в делничен ден:

5:45, 6:15, 6:45, 7:15, 7:45, 8:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:15; 16:45, 17:15, 17:45, 18:45, 19:45

 

в празнични и почивни дни:

6:15, 7:15, 16:15, 17:15

 

 

По тази линия също се променя маршрута, като след “Елхим Искра” –автобуса минава по ул. “Синитевска“ – ул. “Милъо Войвода” – ул. “Доктор Никола Ламбрев” – Автогара-Пазарджик – /ул. Христо Касабвелев’’/  –  ул. “Доктор Никола Ламбрев” – ул. “Милъо Войвода” –ул. “Синитевска” –“Подемстроймаш”– “Хебърстрой”-  Еми Стил” -ЖП гара.

Всички курсове се запазват а маршрута се променя както следва:

 

Тръгване от Т- образното кръстовище Читалището – Лъвова чешма –  АД “Пътища” – павилион “Роза” – училище “Стефан Захариев” – Щаба – паметник “Петър Абаджиев” – Минерална баня – банка “Пиреос” – Болницата – магазин “Тарита“ – парк Острова  –  ’Елхим Искра’’ – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – “Подемстроймаш” – ‘’Хебърстрой’’- Еми Стил‘’- ЖП гара

 

Тръгване от ЖП гара – “Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” –  парк “Острова” – магазин “Тарита“ – Болницата – Минерална баня  – паметник “Петър Абаджиев” – Щаба  – Полицейското училище – “Стадиона” – павилион “Роза” – Читалище “Отец Паисий”  –  Т-образното кръстовище.

 

 

Линия №3 с маршрут: училище “Димитър Гачев”- ул. “Рила“- ул. “Вихрен” – ПГ по строителство – Щаба – паметник  “Петър Абаджиев”- Минерална баня.

 Курсовете които се изпълняват в момента са с начален час на тръгване от у-ще “Димитър Гачев”- в делничен ден:

6.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00

 

Начален час на тръгване тръгване от Минерална баня в делничен ден:

6.15, 9.15, 11.15,12.15, 13.15, 14.15, 15.15

 

Тази линия се закрива поради нулевия пътникопоток.

 

 

 

По автобусна линия №3А с маршрут: училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГ по строителство – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – Болницата – парк Острова – фирма “Каучук” – ЖП гара.

 

Часове на тръгване: от у-ще “Димитър Гачев”

в делничен ден:

7:00, 8:00, 10:00, 16:00, 17:00

 

Часове на тръгване: от –  ЖП гара  

в делничен ден:

7:30, 8:30, 10:30, 16:30, 17:30

в празнични и почивни дни не пътува

 

 

По тази линия също се променя маршрута, като след “Елхим Искра” –ул. “Синитевска“ – ул. “Милъо Войвода” – ул. “Доктор Никола Ламбрев” – “Автогара-Пазарджик” по ул. “Христо Касабвелев” –’ул. “Доктор Никола Ламбрев” – ул. “Милъо Войвода” – ул. “Синитевска” – “Подемстроймаш”    – ‘’Хебърстрой’’-  “Еми Стил” – ЖП гара

Часовете на тръгване се запазват а маршрута се променя както следва:

 

Училище “Д. Гачев”- ул. “Рила”- ул. “Вихрен”- ПГ по строителство – Щаба – паметник “П. Абаджиев”- Минерална баня – Болницата – парк Острова – “Елхим Искра” – “Професионална гимназия по промишлени технологии” – Плажа – “Автогара-Пазарджик” – Плажа  – Професионална гимназия по промишлени технологии” – “Подемстроймаш” – “Хебърстрой” – Еми Стил”- ЖП гара

 

 

Автобусна линия №8 с маршрут: кв. “Запад” – ул. “П. Волов” – ул. “Тинтява” – Топливо – магазин “Билла” – Тютюнева промишленост – фирма “Крис” – търговски складове – “Агрофарм” –  ЖП гара – “Еми Стил” – “Хебърстрой” – “Подемстроймаш” – “Елхим Искра” – парк Острова – магазин “Тарита” – Болницата – църква “Света Петка” – ул.“Веслец”-  кв. “Изток”

 

тръгване: от кв. “Запад”

в делничен ден

 5:15,  6:25, 7:40  разпокъсан   16:15, 17:30

7:40 до ЖП гара

 

тръгване: от кв. “Изток”

в делничен ден

5:49, 6:59  разпокъсан  16:49, 18:04

в празнични и почивни дни не пътува

 

Тази линия се закрива поради нулевия пътникопоток.

 

 

Линия №11 с маршрут: кв. “Изток” – ул. “Рила” – ул. “Вихрен” – училище “Кл. Охридски”- ул. “В. Левски” – ЕVN /Енергото/ – читалище “Виделина” – мост река “Марица” – Казармата – ПГ по селско стопанство – “Агрофарм” – ЖП гара

 

в делничен ден

5:30, 6:30, 7:30,  8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

тръгване: от ЖП гара

 

в делничен ден

6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

в празнични и почивни дни не пътува

 

Тази линия се закрива поради нулевия пътникопоток.

 

Линия №12 еднопосочна дължина 5.0 км, режим на движение- делничен, времетраене на пълния оборот- 34 мин, интервал 60 мин

маршрут: Комплекс “Зора” – КАТ – Ветеринарна лечебница – банка “Пиреос” – ЕVN /Енергото/ – читалище “Виделина” –  мост река “Марица” – Казармата – ПГ по селско стопанство – “Агрофарм” – ЖП гара

 

тръгване: Комплекс “Зора”

в делничен ден

6:55, 7:55, 8:55, 9:55, 15:55, 17:10

тръгване: от ЖП гара

в делничен ден

7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 16:30, 17:30

в празнични и почивни дни не пътува

 

Тази линия също се закрива поради нулевия пътникопоток.