Курс за библиотекари започна в Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев” в Пазарджик. В него участват 17 курсистки от читалищата в пазарджишки регион, които работят или искат да работят в библиотеки и следва да получат професионална квалификация „Библиотекар“ до 7 години от влизането в сила на Закона за обществените библиотеки. Организатори на обучението са Асоциация „ Съвременни читалища” и Българска библиотечно-информационна асоциация в партньорство с Регионална библиотека” Никола Фурнаджиев”. Курсът започва на 21 септември 2017 г. и ще продължи до началото на месец август 2018 г., като през това време обучаваните ще получат знания по общо библиотекознание, работа с персонален компютър и приложни програми, работа с Интернет и комуникация в мрежата, нормативна уредба на библиотеките, национална система на библиотеките в България, библиотечни фондове, комплектуване и организация, каталози, стандарти на библиографско описание и др. теми, свързани с професията на библиотекаря. След успешно полагане на държавен изпит преминалите курса ще получат дипломи за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“, специалност „Библиотекознание“.