Обитателите на цял вход от ул. „Бузлуджа“ в Пазарджик са зад граница. На вратата дреме огромен катинар, а жена от съседния блок премита и пред този. Излишно е да се обяснява, че става дума за подстъпите на легендарния кв. „Изток“ в Пазарджик, където картинката е еднаква с всеки подобен квартал в страната. Кратка раздумка на развален български обобщава фактите. Децата ги няма, защото заедно с родителите си са заминали в чужбина. Чужбината има много имена – Германия е най-често срещаното, а ако трябва да изпадаме в подробности – Мюнхен. Други ромски семейства са във Франция, Англия и дори Сърбия.

С близо четиристотин по-малко са децата, които е трябвало на 15 септември да прекрачат училищния праг в кв. „Изток“ на областния град. Някои от тях ще се върнат, други ще продължат да живеят зад граница през цялата учебна година. Може би ще посещават тамошни училища, което е много вероятно, защото иначе родителите им ще бъдат санкционирани.

По малко и неусетно, дори и ромите напускат България.

Екипите за обхват са новият механизъм на образователното министерство, с който се опитват да вкара в училищата децата, изпаднали от образователната система. За цялата страна са сформирани общо 1103 такива екипа с над 11 хиляди представители на различни образователни и социални държавни институции. Техните посещения по адреси започнаха на 1 септември и амбицията им е да обходят домовете на над 206 хиляди деца и ученици между 5 и 18 години, които са отпаднали или никога не са посещавали детска градина или училище, въпреки че до 16 години образованието в България е задължително.

Междинните данни от работата на екипите за обхват на деца и ученици в образователната система към 14 септември показват, че вече са обходени 20 820 адреса на деца и ученици, които са отпаднали от училище. Над 3000 са тези, които са записали обратно в системата. Родителите на по-малка част от децата са решили да предприемат тази стъпка в следствие на информационната кампания по механизма. Останалите са взели решението след посещение на екип.

Най-често децата не са откривани на съответния адрес поради миграция на родителите, свързана основно със сезонна или постоянна работа в чужбина. Има деца и ученици, които са насочени към социални услуги, идентифицирани са и деца в риск, които са насочени към инспекторатите на детска педагогическа стая и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. По време на посещенията са установени и деца без единен граждански номер. След като бъдат регистрирани, те ще бъдат насочени към социални услуги. За тези, които са във възраст за детска градина, ще бъдат отпуснати семейни помощи, които ще се използват за директно плащане на такса в детска градина.