Ана Гройс, PZdnes.com

Седемдесет и една хиляди лева струват на редовите данъкоплатци красивите икебани, които виждаме периодично в новинарските емисии, когато гледаме кадри от поредното редовно заседание на Министерския съвет, сочи справка във ведомството. По-наблюдателните сигурно са забелязали красивите букети и аранжировки, които красят масата, на която първите мъже и жени в държавата се отчитат за работата си пред министър – председателя Бойко Борисов.

Министерският съвет е и мястото, в което подобно на Народното събрание почти ежедневно се провеждат срещи на високо ниво с необходимата представителност и тежест. За да се придаде обаче тази представителност, важна роля играят цветята. Министерският съвет обяви вчера обществена поръчка за доставка и аранжировка на цветя и растителност за официални и протоколни нужди на Министерския съвет и Комплекс „Бояна“,  и поддръжка и обновяване на растителността в сградата и двора на институцията.

В заданието е посочено като изискване към кандидатите да доставят в сградата на бул. „Дондуков“1 доставка на различни по вид и големина аранжировки от отрязан цвят, зеленина и спомагателни материали, предназначени за разполагане в представителни кабинети и зали в сградата на МС и изработване и доставка по заявка на друга подобна украса от цветя – кошници с цветя, венци и букети.

В представителните кабинети на МС съвет икебаните се разполагат  веднъж седмично, като изискването е аранжировките да са поставени преди 08:30 сутринта, а веднъж седмично, при необходимост да се прави частична корекция и подмяна на текущите цвят и зеленина, така че да се запази представителния вид през цялата седмица.

Аранжировките трябва да са с кръгла или елипсовидна форма, с конкретно зададени размери на основата и височината. В Главната заседателна зала аранжировките са най-големи и пищни, поставят се веднъж седмично, в деня предшестващ мероприятието.

В Гранитната зала, икебаните се предоставят в зависимост от планираните в нея мероприятия. По отношение на качеството и вида на аранжировките също има заложени конкретни изисквания – те трябва да отговарят на съвременните изисквания за представителност, да бъдат разнообразни и без системна повторяемост на елементите, а дизайнът да е съобразен с интериора, за който е предназначен.

Същите изисквания важат и за икебаните, и букетите в комплекс „Бояна“ на ул. „Витошко лале“ №16. В поръчката се изисква още доставчикът на аранжировките да полага системни грижи и при необходимост да подменя трайната декоративна растителност в представителните кабинети, заседателните зали, фоайетата и в коридорите в сградата на Министерския съвет.

Поддържането включва поливане, торене, пръскане, почистване на листата. Освен това е заложено и поддържане на градината в сградата на МС. Тревните площи с размер от декар и половина трябва да се косят, торят, поливат редовно. Основни и формировъчни резитби на храстите. Другата седмица трябва да стане ясен и избраният изпълнител на представителното задание.