Вчера, 26 септември, учителите от ПМГ К. Величков Пазарджик получиха увеличението на основните си заплати със средно 15.6%, считано от 01.09.2017, съгласно КТД и Анекс към него от 13.09.

Увеличение върху заплатите, макар и с по малък процент получи и непедагогическия персонал. Синдикатите благодариха на новия ръководен екип за бързата и навременна реакция.

Димитър Хаджидимитров

Синдикат Образование към КТ Подкрепа Пазарджик