В централата на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Пазарджик се проведе устен изпит за придобиване на пета професионално-квалификационна степен от 74 учители, членове на КТ Подкрепа, съобщи преподавателят Димитър Хаджидимитров, председател на Регионален синдикат Образование към КТ Подкрепа Пазарджик.

Изпитът бе изнесен от проф.Гюров – математик от ПУ „Паисий Хилендарски“, доценти, асистенти. Колегите от област Пазарджик бяха много добре подготвени и взеха изпита с мн.добри и отлични оценки. Догодина предстои организиране на изпит за четвърта  професионално-квалификационна степен от РСО към КТ Подкрепа Пазарджик.