От началото на настоящия програмен период до момента /към началото на октомври 2017 г./ по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в региона са сключени договори за изпълнение на 307 проекта на обща стойност 152 985 571,01 лева, съобщиха от Областен информационен център – Пазарджик.

От всички проекти в областта 133 проекта са по оперативните програми с общ бюджет в размер на 109 722 072,90 лева. Проектите (публични и на физически лица) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) наброяват 174, тяхната обща стойност е 43 263 498,11 лева.

Ето и проектите:

Проекти Пазарджишка област
Бенефициент Седалище Местонахождение Наименование на проекта Обща стойност БФП Собствено съфинансиране от бенефициента
1 130848727 КИМИ 1 ЕООД България, гр.София, 1797, МЛАДОСТ, бл.98Б, вх.А, ап.31 Батак Създаване на нови работни места в „КИМИ-1“ ЕООД 72,217.67 72 217.67 0.00
2 000351540 ОБЩИНА БАТАК България, гр.Батак, 4580, пл.“Освобождение“№5 Батак Център за социални услуги в домашна среда 499,893.92 499 893.92 0.00
3 000351558 ОБЩИНА БЕЛОВО България, гр.Белово, 4470, ул. ОРФЕЙ № 4А Белово Осигуряване на топъл обяд в община Белово 39,412.80 39 412.80 0.00
4 000351558 ОБЩИНА БЕЛОВО България, гр.Белово, 4470, ул. ОРФЕЙ № 4А Белово Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда – община Белово 499,988.44 499 988.44 0.00
5 000351558 Община Белово България, гр.Белово, 4470, улица  Орфей №4А Белово „Осигуряване на топъл обяд в община Белово, Домашен социален патронаж – град Белово” 600,219.88 600 219.88 0.00
6 000351558 ОБЩИНА БЕЛОВО България, гр.Белово, 4470, ул. ОРФЕЙ № 4А Белово Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Белово 345,550.37 345 550.37 0.00
7 112670632 МИЛКОТЕСТЕР ООД България, гр.Белово, 4470, ул. ХРИСТО БОТЕВ   49 Белово Подобряване на производствения капацитет на „Милкотестер“ ООД 1,070,117.00 749 081.90 321 035.10
8 112670632 МИЛКОТЕСТЕР ООД България, гр.Белово, 4470, ул. ХРИСТО БОТЕВ   49 Белово Повишаване на енергийната ефективност в МИЛКОТЕСТЕР ООД 501,800.00 355 660.00 146 140.00
9 000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, ул. АТАНАС КАБОВ № 6 Брацигово Осигуряване на топъл обяд в  община Брацигово 12,799.50 12 799.50 0.00
10 000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, ул. АТАНАС КАБОВ № 6 Брацигово „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда към Домашен социален патронаж град Брацигово“ 499,463.71 499 463.71 0.00
11 000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, ул. АТАНАС КАБОВ № 6a Брацигово ДЕЦАТА НА БРАЦИГОВО – РАЗЛИЧНИ ПО ЕТНОС, НО ЕДНАКВИ ПО МЕЧТИ 147,329.76 147 329.76 0.00
12 000351565 ОБЩИНА БРАЦИГОВО България, гр.Брацигово, 4579, ул. АТАНАС КАБОВ № 6 Брацигово „Осигуряване на топъл обяд – Община Брацигово 2016“ 123,634.50 123 634.50 0.00
13 112104403 МРАМОР-РИОЛИТ-Б АД България, гр.Брацигово, 4679, МЕСТНОСТ ГРАМАДИТЕ Брацигово
Пловдив
Разширяване  на производствения капацитет на Мрамор риолит Б АД 389,600.00 272 720.00 116 880.00
14 831404223 КРЕМЪК ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, НОВОЗАГОРСКО ШОСЕ, номер 6 Бургас
Кърджали
Пазарджик
Пловдив
Сливен
Стара Загора
Хасково
Ямбол
Внедряване на иновативен процес на отдалечена охрана с помощта на система за непрекъснат безжичен мониторинг и контрол на съоръжения и измервателни устройства в „Кремък“ ЕООД 1,315,640.60 657 820.30 657 820.30
15 112610546 ЕЛФИ ООД България, гр.Велинград, 4600, ул. ПЕТЪР БЕРОН   39 Велинград Нови работни места – успешна реализация 107,649.40 107 649.40 0.00
16 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35 Велинград Осигуряване на топъл обяд вобщина Велинград 12,799.50 12 799.50 0.00
17 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35 Велинград Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград 4,812,941.28 4 812 941.28 0.00
18 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35 Велинград „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с адрес: град Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 16 933,471.52 916 750.72 16 720.80
19 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35 Велинград За по-добър живот 499,572.00 499 572.00 0.00
20 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35 Велинград Център за социално включване „Развитие“ 587,498.74 587 498.74 0.00
21 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, бул. „ХАН АСПАРУХ“ № 35 Велинград Осигуряване на топъл обяд – 2016 123,508.00 123 508.00 0.00
22 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, ул. ХАН АСПАРУХ № 35 Велинград БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 86,241.94 86 241.94 0.00
23 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД България, гр.Велинград, 4600, Бул. ХАН АСПАРУХ № 35 Велинград Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ –  Велинград 1,300,000.00 1 300 000.00 0.00
24 201487050 ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ 1 ЕООД България, гр.Ветрен, 4480, ул. Петдесета No. 108 Ветрен Разширяване на производствения капацитет на „Лифт Груп Аспект 1” ЕООД посредством технологична модернизация и оптимизация на производствения процес 681,969.85 477 378.89 204 590.96
25 822120615 ТЕЛЕКАБЕЛ АД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. „Царица Йоанна“ № 29 гр.Батак
гр.Белово
гр.Монтана
гр.Пазарджик
гр.Панагюрище
гр.Пещера
гр.Септември
с.Варвара (общ.Септември)
с.Карабунар
с.Мало Конаре
с.Черногорово
Подобряване на производствения капацитет на „Телекабел“ АД чрез инвестиция за разширяване на обхвата на предлаганата фиксирана телефонна услуга 1,648,400.00 989 040.00 659 360.00
26 202112480 НАЙКОМС ЕООД България, гр.София, 1618, БЪКСТОН, бл.6, вх.Г, ет.3, ап.47 гр.Бургас
гр.Варна
гр.Велико Търново
гр.Пазарджик
гр.Плевен
гр.Пловдив
гр.Русе
гр.Стара Загора
Повишаване на технологичния (производствен) капацитет и засилване на експортния потенциал на Найкомс ЕООД 707,700.00 495 390.00 212 310.00
27 124010751 КОЛЕВ И КОЛЕВ ООД България, гр.София, 1379, АРХ.ПЕТКО МОМЧИЛОВ, номер 2-8 гр.Бургас
гр.Варна
гр.Ветрен
гр.Добрич
гр.Плевен
гр.Пловдив
гр.Русе
гр.Сливен
гр.София
гр.Стара Загора
Повишаване на производствения капацитет на Колев и Колев ООД за производство на детски ортопедични обувки 728,531.00 415 466.35 313 064.65
28 000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО България, с.Лесичово, 4463, ул. НИКОЛА ЧОЧКОВ № 11-13 Лесичово Осигуряване на топъл обяд в община Лесичово 24,850.35 24 850.35 0.00
29 000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО България, с.Лесичово, 4463, ул. НИКОЛА ЧОЧКОВ № 11-13 Лесичово Подкрепа за независим живот в община Лесичово 498,222.94 498 222.94 0.00
30 000351693 ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО България, с.Лесичово, 4463, ул. НИКОЛА ЧОЧКОВ № 11-13 Лесичово „Осигуряване на топъл обяд в Община Лесичово“ 117,756.10 117 756.10 0.00
31 115784420 ЕКОИНВЕСТ ЕООД България, гр.Пловдив, 4004, ул. Братя Бъкстон, № 86, ет.1, Офис 3 Пазарджик Екоинвест ОПТИКС ПРАЙМ 1,650,000.00 990 000.00 660 000.00
32 200147130 ЕМИ СТИЛ 08 ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул.ЗАВОДСКА, номер 2 Пазарджик Оптимизиране на производствените процеси в Еми Стил 08 ООД 828,420.00 497 052.00 331 368.00
33 822105378 КАУЧУК АД България, гр.София, 1000, София 1000
район  Средец
ул. СТЕФАН КАРАДЖА No 2
Пазарджик Нови работни места в „Каучук“ АД 242,805.00 194 244.00 48 561.00
34 112588998 КЕМ-БОЙКИНОВ ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. „Втори януари“, № 15 Пазарджик Повишаване на управленския капацитет и растеж на „КЕМ Бойкинов“ ЕООД 185,500.00 129 850.00 55 650.00
35 112567244 МЕТАЛИКА ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ЦАР КАЛОЯН, номер 117 Пазарджик Подобряване на производствения капацитет в „Металика“ООД 556,247.83 333 748.70 222 499.13
36 112567244 МЕТАЛИКА ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ЦАР КАЛОЯН, номер 117 Пазарджик Подобряване на условията на труд в Металика ООД 237,752.84 237 752.84 0.00
37 201315691 НИКОЛЕТТИ АД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. Петър Бонев, номер 154 Пазарджик Повишаване конкурентноспосбността на НИКОЛЕТТИ АД 1,599,184.00 959 510.40 639 673.60
38 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик „ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА“ КЪМ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК“ 499,994.16 499 994.16 0.00
39 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““ 1,300,000.00 1 300 000.00 0.00
40 000351736 Община Пазарджик България, гр.Пазарджик, 4400, бул. „България“, №2 Пазарджик Функциониране на Областен информационен център Пазарджик. 314,927.00 314 927.00 0.00
41 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“ 7,941,011.32 7 941 011.32 0.00
42 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик 7,505,652.73 7 505 652.73 0.00
43 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик Подкрепа за Междинното звено и за управлението на Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик 139,857.30 139 857.30 0.00
44 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик 325,176.02 325 176.02 0.00
45 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик 1,772,800.00 1 672 480.00 100 320.00
46 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г. 48,445.75 48 445.75 0.00
47 000351736 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК България, гр.Пазарджик, 4400, бул. БЪЛГАРИЯ № 2 Пазарджик Топъл обяд за жителите на малки населени места в Община Пазарджик 568,854.00 568 854.00 0.00
48 000351736 Община Пазарджик, с адрес на управление град Пазарджик, бул.“България“ №2 България, гр.Пазарджик, 4400, бул.“България“ №2 Пазарджик ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ – ПАЗАРДЖИК 588,567.00 588 567.00 0.00
49 112611694 ОГИ-ИНВЕСТ ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ХАДЖИ ПОП ТИЛЕВ   17 Пазарджик Кормило за растеж и просперитет в ОГИ-ИНВЕСТ 246,379.83 172 465.88 73 913.95
50 125549399 ПЛАСТТРЕЙД ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. МИЛЬО ВОЙВОДА, номер 18 Пазарджик Подобряване на енергийната ефективност в „ПЛАСТТРЕЙД“ ЕООД 924,190.00 564 771.00 359 419.00
51 200709256 ПРОЕКТ – СЪРВИЗ ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул.“Пловдивска“, номер 55, ет.1, ап.2 Пазарджик „МЛАДЕЖКИ ЕКИП В КОНСУЛТАНТСКИЯ БИЗНЕС” 148,800.56 148 800.56 0.00
52 822118967 РАИС ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ, номер 58 Пазарджик Повишаване конкурентоспособността на РАИС ООД чрез увеличаване на производствения капацитет и повишаване ефективността и ефикасността на производствения процес. 1,666,500.00 999 900.00 666 600.00
53 175614369 СДРУЖЕНИЕ „РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ България, гр.София, 1301, бул.ХРИСТО БОТЕВ № 54 ет.1 ап.3 Пазарджик „Работилница за детски мечти“ 291,177.97 291 177.97 0.00
54 175614369 СДРУЖЕНИЕ „РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО“ България, гр.София, 1301, бул.ХРИСТО БОТЕВ № 54 ет.1 ап.3 Пазарджик „Приятелство“ 304,950.03 304 950.03 0.00
55 112655541 СЕВАР ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ, номер 4 Пазарджик Подобряване на работната среда във фирма „Севар” ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд на служителите 104,540.00 104 540.00 0.00
56 822120615 Телекабел АД България, гр.Пазарджик, 4400, „Царица Йоанна“ No 29 Пазарджик Повишаване качеството на работните места в Телекабел АД 211,075.90 211 075.90 0.00
57 112607315 Телекабелстрой ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, „Царица Йоанна“ No 29 Пазарджик По-добри условия на труд в Телекабелстрой ЕООД 135,123.40 135 123.40 0.00
58 112521880 ММ МЕХАНИКС ООД България, с.Драгор, 4406, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Драгор 4406 Пазарджик  с.Драгор Повишаване на производствения потенциал на ММ Механикс ООД 1,682,000.00 999 949.00 682 051.00
59 112521880 ММ МЕХАНИКС ООД България, с.Драгор, 4406, област Пазарджик, община Пазарджик, с. Драгор Пазарджик  с.Драгор Повишаване на енергийната ефективност в ММ Механикс ООД 2,479,890.00 1 499 541.00 980 349.00
60 112640500 „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК“ ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. „ГУРКО“, № 2, ет. 5 Пазарджик  с.Мирянци ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. МИРЯНЦИ 97,762.00 48 881.00 48 881.00
61 112640500 АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ГУРКО, номер 2 Пазарджик  с.Мирянци СГРАДА ЗА ПРЕРАБОТКА НА АКВАКУЛТУРИ В МЕСТНОСТ „ГРАХОРЛИВА ДЪМГА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МИРЯНЦИ, ОБЩ. ПАЗАРДЖИК 1,999,995.00 999 997.51 999 997.49
62 112624460 МЕТМА ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №6, ет. 4 Пазарджик  с.Огняново (общ.Пазарджик) Обновяване на оборудването за производство на механизми за мебели в „Метма” ООД 731,786.13 439 071.67 292 714.46
63 113549612 ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА  2001 ООД България, гр.Перник, 2300, РУДНИЧАР, ул. „ВТОРА“, номер 1 Пазарджик  с.Хаджиево Подобряване на енергийната ефективност в „Централна ремонтна база 2001” ООД 487,103.00 348 552.10 138 550.90
64 112586052 „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. „Граф Игнатиев“   №22 Пазарджик с.Величково ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА АКВАКУЛТУРИ В РИБАРНИК С. ВЕЛИЧКОВО 97,773.50 48 886.75 48 886.75
65 112619958 АДВАНС ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ГЕОРГИ МАШЕВ, номер 3, вх.Б, ет.1, ап.2 Пазарджик с.Драгор АДВАНС ООД подобрява производствения си капацитет и експортен потенциал чрез инвестиция във високодинамична плазморезателна портална система 217,000.00 151 900.00 65 100.00
66 200087509 ММ ГАЛВАНИКС ООД България, с.Драгор, 4406, с.Драгор, кв.30, Промишлена зона Пазарджик с.Драгор „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В „ММ ГАЛВАНИКС“ ООД“ 1,503,700.00 902 220.00 601 480.00
67 200087509 ММ ГАЛВАНИКС ООД България, с.Драгор, 4406, с.Драгор, кв.30, Промишлена зона Пазарджик с.Драгор Повишаване на енергийната ефективност в „ММ Галваникс” ООД 2,211,800.00 1 338 120.00 873 680.00
68 112609063 АТМ-СПАСОВ ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул. ЦАР ШИШМАН, номер 2, ет.1, офис 1 Пазарджик с.Хаджиево Осигуряване на добри и безопасни условия на  труд  във фирма „АТМ – Спасов“ЕООД 151,061.36 151 061.36 0.00
69 831404223 КРЕМЪК ЕООД България, гр.Стара Загора, 6000, НОВОЗАГОРСКО ШОСЕ, номер 6 Пазарджик
Пловдив
Сливен
Стара Загора
Хасково
Заетост за 50 безработни и неактивни лица в „Кремък“ ЕООД 417,908.00 311 686.76 106 221.24
70 112598072 СДРУЖЕНИЕ „ХОРИЗОНТИ“ България, гр.Пазарджик, 4400, ул. АНТИМ I № 19 Пазарджик
Пловдив
София
Работни места и инвестиции в Сдружение „Хоризонти” 80,504.03 80 504.03 0.00
71 200750687 НГ ДИЗАЙН ООД България, гр.Пазарджик, 4400, ГРАДИНАРСКА, номер 43, ет.3, ап.7 Пазарджик
с.Варвара (общ.Септември)
Подобряване конкурентоспособността на „НГ Дизайн“ ООД посредством внедряване на ново оборудване осигуряващо повишаване на производствения и експортен капацитет и засилване ресурсната ефективност и ефикасност 1,734,236.00 999 960.48 734 275.52
72 822101173 АДА-СОФТ ООД България, гр.Пазарджик, 4400, Гаврил Кръстевич 6 Пазарджик
София
Развитие на управленския капацитет и растеж на „АДА-СОФТ“ ООД 235,094.24 164 565.97 70 528.27
73 112625683 КНН ООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. ХАДЖИ ДИМИТЪР, номер 11 Панагюрище Подобряване условията на труд и осигуряване на организиран транспорт за служителите на „КНН” ООД 246,303.29 246 303.29 0.00
74 822106269 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД България, гр.Панагюрище, 4500, м. АСАРЕЛ Панагюрище Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „Асарел-Медет“ АД 396,900.00 317 520.00 79 380.00
75 112534785 АСТРОИДА ООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. ИВАН КОМИТАТА   46 Панагюрище Повишаване на производствения капацитет в „АСТРОИДА“ ООД 1,630,000.00 978 000.00 652 000.00
76 112615244 ЕКСПРЕС ПАК ООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Калина № 14 Панагюрище Подобряване на производствения капацитет на фирма „Експрес пак“ ООД 811,855.25 568 298.67 243 556.58
77 201875708 ЕНДЖИ СТИЛ ГРУП ООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. ДОНДУКОВ, номер 14 Панагюрище Повишаване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в „Енджи стил груп“ООД 436,910.00 305 837.00 131 073.00
78 112581379 ИЗВОР – П ООД България, гр.Панагюрище, 4500, ПАВЕЛ ХАДЖИСИМЕОНОВ, номер 58 Панагюрище Подобряване на производствения капацитет в „Извор П“ ООД 404,496.00 283 147.20 121 348.80
79 000351743 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ България, гр.Панагюрище, 4500, пл. 20-ТИ АПРИЛ № 13 Панагюрище ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ 499,999.18 499 999.18 0.00
80 000351743 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ България, гр.Панагюрище, 4500, пл. 20-ТИ АПРИЛ № 13 Панагюрище Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции 5,929,237.02 5 929 237.02 0.00
81 000351743 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ България, гр.Панагюрище, 4500, пл. 20-ТИ АПРИЛ № 13 Панагюрище Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище 4,489,009.48 4 489 009.48 0.00
82 000351743 ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ България, гр.Панагюрище, 4500, пл. 20-ТИ АПРИЛ № 13 Панагюрище „Техническа помощ за община Панагюрище“ 80,437.49 80 437.49 0.00
83 200067442 Фаиър ООД България, гр.Панагюрище, 4500, гр.Панагюрище, Индустриален парк „Оптикоелектрон” Панагюрище Подобряване на производствения капацитет във Файър ООД 880,000.00 616 000.00 264 000.00
84 130531417 ХОЛДИНГ КИМКООП ООД България, гр.София, 1614, Горна баня, Каменист път, номер 13А, ап.пощенска кутия 30 Панагюрище Внедряване на  модерно оборудване от ново поколение за подобряване на производствения капацитет на „Холдинг Кимкооп“ ООД 1,048,606.92 734 024.85 314 582.07
85 130531417 ХОЛДИНГ КИМКООП ООД България, гр.София, 1614, Горна баня, Каменист път, номер 13А, ап.пощенска кутия 30 Панагюрище
София
Нови работни места за безработни и неактивни лица в „Холдинг Кимкооп“ ООД 181,409.20 181 409.20 0.00
86 112623006 МИЛЕЙДИ ООД България, гр.Пещера, 4550, ул. Богдан Миндизов 18 Пещера Оптимизиране на дейността на МИЛЕЙДИ ООД чрез ре-сертификация по стандарт ISO 9001:2015 и разработване на ИКТ базирани софтуерни системи 381,250.00 266 875.00 114 375.00
87 112133251 „ГИДО“ ООД – ГРАД ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. Нестор Личев“ № 9 Пещера Нови социални придобивки и по-здравословни условия на труд за работещите в „ГИДО“ ООД- гр. Пещера 352,352.00 352 352.00 0.00
88 112525117 БАРИ КБК ГРУП ООД България, гр.Пещера, 4550, ул. МИХАИЛ ТАКЕВ   148А Пещера Внедряване на ERP система в БАРИ КБК ГРУП ООД за повишаване фирмената конкурентоспособност 166,400.00 116 480.00 49 920.00
89 112525117 БАРИ КБК ГРУП ООД България, гр.Пещера, 4550, ул. МИХАИЛ ТАКЕВ   148А Пещера Технологична модернизация в „БАРИ КБК ГРУП” ООД 1,597,830.00 958 698.00 639 132.00
90 112029879 БИОВЕТ АД България, гр.Пещера, 4550, ул.“Петър Раков“, номер 39 Пещера „Инвестиции за внедряване на нов продукт в БИОВЕТ АД“ 3,072,816.00 1 500 000.00 1 572 816.00
91 115259796 ГУДЕКС АД България, гр.Пловдив, 4000, ХАН КУБРАТ, номер 1, ет.4, ап.406 Пещера „Подобряване на производствения капацитет в „Гудекс“ АД“ 927,063.42 556 238.05 370 825.37
92 200907398 ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД България, гр.Пещера, 4550, Христо Цикалов, номер 1 Пещера Инвестиции за развитие на управленския капацитет на ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД – фактор за подобряване на конкурентните предимства и устойчив растеж 183,500.00 128 450.00 55 050.00
93 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Заедно 465,591.19 465 591.19 0.00
94 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 1 1,973,649.76 1 973 649.76 0.00
95 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда:Общински детски комплекс 406,793.74 388 330.10 18 463.64
96 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 3 641,040.29 641 040.29 0.00
97 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 2 776,717.78 776 717.78 0.00
98 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 5 899,660.19 899 660.19 0.00
99 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала , гр.Пещера“ 207,999.97 207 999.97 0.00
100 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр.Пещера – ЛОТ 4 1,061,911.05 1 061 911.05 0.00
101 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийната ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр.Пещера 677,762.27 677 762.27 0.00
102 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр.Пещера 790,422.31 790 422.31 0.00
103 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера „Подкрепа за подобряване на административния капацитет  в Община Пещера“ 57,366.86 57 366.86 0.00
104 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Шарени мъниста 665,659.59 665 659.59 0.00
105 000351750 ОБЩИНА ПЕЩЕРА България, гр.Пещера, 4550, ул. ДОЙРАНСКА ЕПОПЕЯ № 17 Пещера Подай ръка 145,198.90 145 198.90 0.00
106 822090225 ПАСАТ АНТЕНИ ООД България, гр.Пещера, 4550, ул.МИХАИЛ ТАКЕВ, номер 7, вх.А, ет.3, ап.8 Пещера Повишаване на производствения капацитет на „Пасат антени“ ООД 422,200.00 295 540.00 126 660.00
107 112635550 ТАРА ЕООД България, гр.Пещера, 4550, ул.”Изгрев „ № 13 Пещера Развитие на управленския капацитет и растеж в Тара ЕООД 170,000.00 119 000.00 51 000.00
108 112635550 ТАРА ЕООД България, гр.Пещера, 4550, ул. „Изгрев“ №13 Пещера Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на „Tара” ЕООД 453,280.00 317 296.00 135 984.00
109 822105022 ХЕРКАЛ ЕООД България, гр.Пещера, 4550, ул.СТЕФАН КАРАДЖА, номер 4 Пещера Повишаване на производствения капацитет на Херкал ЕООД чрез внедряване на специализирано оборудване за дробометна обработка и за сваляне на напрежения от заварени съединения 834,130.00 500 478.00 333 652.00
110 130174132 БУЛЕКО-2000 ООД България, гр.София, 1343, Люлин 1, бл.004, вх.Б, ап.45 Ракитово Подобряване на производствения капацитет на „Булеко-2000“ ООД 768,513.65 461 108.19 307 405.46
111 000351795 ОБЩИНА РАКИТОВО България, гр.Ракитово, 4640, ул. ИВАН КЛИНЧАРОВ № 57 Ракитово Интегрирани иновативни форми на социални услуги в община Ракитово 389,900.00 389 900.00 0.00
112 000351795 ОБЩИНА РАКИТОВО България, гр.Ракитово, 4640, ул. ИВАН КЛИНЧАРОВ № 57 Ракитово НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РАКИТОВО 494,451.93 494 451.93 0.00
113 000351795 ОБЩИНА РАКИТОВО България, гр.Ракитово, 4640, ул. ИВАН КЛИНЧАРОВ № 57 Ракитово Образователна интеграция в община Ракитово 414,832.34 414 832.34 0.00
114 112030073 „Елмет“ ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. Шипка 15 с.Баня (общ.Панагюрище) Модернизация на предприятие за преработка на риба и рибни отпадъци (африкански сом) 678,453.10 339 226.57 339 226.53
115 112030073 ЕЛМЕТ ЕООД България, гр.Панагюрище, 4500, ул. ШИПКА   15 с.Баня (общ.Панагюрище) Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на африкански сом 97,613.87 48 806.93 48 806.94
116 112603154 МОДА Е МОДА СЕРВИЦИ ЕООД България, гр.Пазарджик, 4400, ул.“ЗАВОЯ НА ЧЕРНА“, номер 15, ет.4, ап.11 с.Братаница Подобряване на производствения капацитет в „Мода е Мода Сервици“ ЕООД 901,903.00 541 141.80 360 761.20
117 112517483 ЗАРЯ – 2000 ЕАД България, гр.Септември, 4490, бул. БЪЛГАРИЯ   202 Септември Възможности за гъвкава заетост и обучения в Заря-2000 ЕАД 108,735.00 108 735.00 0.00
118 112131492 КОЛОВАГ АД България, гр.Септември, 4490, ул. Л. Каравелов, №2В Септември Подобряване условията на труд във „Коловаг“ АД 441,956.00 353 564.80 88 391.20
119 000351825 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ България, гр.Септември, 4490, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 37А Септември „Топъл обяд в община Септември – 2016“ 220,198.00 220 198.00 0.00
120 000351825 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ България, гр.Септември, 4490, ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 37А Септември Независим живот в община Септември 499,367.24 499 367.24 0.00
121 131233199 ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД България, с.Варвара, 4492, област Пазарджик, община Септември, с. Варвара Септември с.Варвара (общ.Септември) Подобряване на работните условия в ПФБ Пресо Фондал-Бълагария ЕООД чрез  повишаване безопасността и здравословните условия на труд и осигуряване на гъвкави форми на заетост 172,250.00 172 250.00 0.00
122 202713417 ИСА ТСИ ЕООД България, гр.София, 1111, ГЕО МИЛЕВ, НИКОЛАЙ КОПЕРНИК, номер 25, ет.6 Септември с.Ветрен дол „Енергийна ефективност и ефикасност в “ИСА ТСИ” ЕООД“ 1,501,572.50 1 058 040.75 443 531.75
123 000341375 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, град Стрелча България, гр.Стрелча, 4530, бул. БЪЛГАРИЯ № 101 Стрелча Обединени от знанието 377,779.80 377 779.80 0.00
124 000351864 ОБЩИНА СТРЕЛЧА България, гр.Стрелча, 4530, пл. ДРУЖБА № 2 Стрелча Осигуряване на топъл обяд в община Стрелча 15,359.40 15 359.40 0.00
125 000351864 ОБЩИНА СТРЕЛЧА България, гр.Стрелча, 4530, пл. ДРУЖБА № 1 Стрелча „Осигуряване на топъл обяд в  община Стрелча” 139,354.60 139 354.60 0.00
126 000351864 ОБЩИНА СТРЕЛЧА България, гр.Стрелча, 4530, пл. ДРУЖБА № 2 Стрелча Център за  социални услуги  в домашна среда. 497,533.51 497 533.51 0.00
127 130982231 ОПТЕКСИМ АД България, гр.София, 1756, ж.к. ДЪРВЕНИЦА, бул. Климент Охридски, бл. 19, вх. В, ет.1 Стрелча Усвояване на високо технологичен процес за нанасяне на фотокатодно покритие и последваща херметизация на електронно – оптична тръба в условията на висок вакуум в „Оптексим“ АД 714,000.00 499 800.00 214 200.00
128 130982231 ОПТЕКСИМ АД България, гр.София, 1756, ж.к. ДЪРВЕНИЦА бл. 19, бул. Климент Охридски, бл. 19, вх. В, ет.1 Стрелча Развитие на управленския капацитет на Оптексим АД чрез въвеждане на система за управление на бизнес процесите и ресурсите 115,000.00 80 500.00 34 500.00
129 202201274 „Алгае Фарм“ АД България, с.Свобода, 4532, ул. Пета №36 Стрелча с.Свобода (общ.Стрелча) Предприятие за преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода 1,980,609.22 990 304.60 990 304.62
130 112050948 ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ България, с.Лозарево, 8440, ул. „Първи май“ № 1 Сърница Ново начало с ЕТ „КЕМАЛ БОЗОВ“ 293,082.00 293 082.00 0.00
131 176806228 ОБЩИНА СЪРНИЦА България, гр.Сърница, 4633, ул. СВОБОДА № 20 Сърница НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА СЪРНИЦА 499,903.92 499 903.92 0.00
132 176806228 ОБЩИНА СЪРНИЦА България, гр.Сърница, 4633, ул. СВОБОДА № 20 Сърница Иновативни услуги за активно включване в община Сърница 391,100.00 391 100.00 0.00
133 176806228 Община Сърница България, гр.Сърница, 4633, ул.“Свобода“№20 Сърница „Повишаване на капацитета на служителите от ОА Сърница за разработване и прилагане на социални иновации за социално включване на  уязвими групи” 188,518.00 188 518.00 0.00

 

Подмярка Бенефициент Община Пощенски код Наименование на проекта Одобрена сума на субсидията (лв)
1 M4.2 „Хербс Индъстри“ ООД Лесичово 4462 ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА БИЛКИ И ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ в поземлен имот УПИ . 1 , кв. № 31 по регулационния план на с. Калугерово , община Лесичово , облaст Пазарджик 2655389.85
2 M6.1 АТАНАС ТАНКОВ Лесичово 4461 48895
3 M4.1 „ЛЕС АГРА“ ЕООД Лесичово 4463 Изграждане климатизирано помещение за съхранение и подготовка за пазара на продукция от плодове 753877.07
4 M6.1 СТАНИМИР ЦВЕТАНОВ Лесичово 4458 48895
5 M4.1 ИЛИЯ СТОЕВ Лесичово 4462 Подобряване на цялостната дейност и конкурентноспособност на животновъдната ферма на ЗП Илия Стоев, чрез закупуване на нови материални активи 106401.56
6 M6.3 Стоянка Илиева Брацигово 4587 29337
7 M6.3 Ангел Ванков Брацигово 4582 29337
8 M6.1 ИВАН ИЛИЕВ Брацигово 4579 48895
9 M6.3 Георги Шопов Брацигово 4579 29337
10 M6.3 Илиян Стоянов Брацигово 4579 29337
11 M6.3 ПЕПА ДЕЛЕВА Брацигово 4582 29337
12 M4.1 Никола Дучев Брацигово 4588 Модернизиране на земеделско стопанство в с. Исперихово 62656.04
13 M7.6 Църква „Св. Успение Богородично“ Батак 4580 “Реконструкция и ремонт на православен храм “Св. Успение Богородично” и прилежащи сгради и пространство” гр. Батак УПИ I и УПИ II кв. 66” 513989.7
14 M4.1 Мая Маринова Батак 4580 ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ЗА КРАВЕФВЕРМА 234259.04
15 M4.1 Власий ЕООД Батак 4580 Подмяна на покривно покритие на кравеферма и закупуване на техника и оборудване 77315.74
16 M6.1 Красимира Рамадан Ракитово 4641 48895
17 M6.3 Николай Узунов Ракитово 4641 29337
18 M4.1 „ГЕОКОМ 2“ ЕООД Ракитово 4640 Технологична модернизация на земеделското стопанство на ГЕОКОМ 2 ЕООД 45944.5
19 M6.3 Гергана Кантарева Ракитово 4640 29337
20 M6.1 Валя Шеврова Ракитово 4644 48895
21 M4.1 „НАЙДЕНОВ АГРО 86“ ЕООД Септември 4493 НАЙДЕНОВ АГРО 86 ЕООД 207069.19
22 M6.1 Стефан Караджов Септември 4487 48895
23 M6.1 Ангел Лачов Септември 4487 48895
24 M6.1 Стоян Сербезов Септември 4490 48895
25 M4.1 „ВИП 2012“ ЕООД Септември 4481 Ремонт на оранжерия и закупуване на технологично оборудване и земеделска техника 576249.84
26 M6.1 Виляна Байлова Септември 4480 48895
27 M6.1 Гергана Величкова Септември 4489 48895
28 M6.3 Радостина Пенчова Септември 4493 29337
29 M6.1 Красимир Величков Септември 4489 48895
30 M6.1 Станимир Чавдаров Септември 4490 48895
31 M7.6 ЦЪРКВА „СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА“ Септември 4484 Възстановяване на Църква „Св. Йоан Предтеча“ 347236.94
32 M6.1 Стефан Илиев Септември 4490 48895
33 M4.1 „ДЕМЕТРА АГРО“ ЕООД Септември 4493 Закупуване на земеделска техника за зеленчукопроизводство 183420.83
34 M6.1 Албена Сиракова Септември 4480 48895
35 M4.2 Меджик Роуз ООД Септември 4490 „Цех за комплексна екстракция на растителна суровина – роза” 572703.4
36 M6.3 Йордан Дойчев Септември 4490 29337
37 M6.3 Богдан Кабуров Септември 4493 29337
38 M4.2 „МВЧ КАРАБУНАР“ООД Септември 4484 Изграждане на месопреработвателно предприятие, магазин и покрит паркинг, УПИ ІV – 16, кв. 6, ПИ 006016, м. Гъола в землището на с. Карабунар, Община „Септември” 1395426.93
39 M4.1 „ВИП 2012“ ЕООД Септември 4481 Закупуване на специализирана земеделска техника и изграждане на производствена сграда 676342.92
40 M4.1 „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“ ЕООД Септември 4487 Създаване трайни насаждения череши, сливи, и кайсии на обща площ от 191,00 дка. покупка на трактор и специализирана земеделска техника и екипировка 195331.47
41 M6.1 ТАНЯ МИРЧЕВА Септември 4490 48895
42 M6.3 Даниела Ралчева Панагюрище 4500 29337
43 M4.1 Иван Ватахов Панагюрище 4500 Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдно стопанство 75779.18
44 M4.1 ПРАИДГРУП ЕООД Панагюрище 4500 Закупуване на земеделска техника за био производство 527527.77
45 M4.1 Цветан Захариев Панагюрище 4500 „Закупуване на специализирана техника за изхранване и почистване на едър рогат добитък” 99309.49
46 M4.1 Александра Стоянова Панагюрище 4500 Изграждане на телеугоително стопанство за 500 броя телета – I етап на „Телеугоително стопанство за 1000 броя телета“ 1836106.07
47 M4.1 Петьо Христосков Панагюрище 4538 ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 70801.23
48 M6.1 Петко Якимов Панагюрище 4538 48895
49 M4.1 Пенка Бобекова Панагюрище 4500 Създаване на биологично отглеждани трайни насаждения-маслодайна роза в землището на гр. Панагюрище 24339.63
50 M6.3 Захари Захариев Панагюрище 4500 29337
51 M4.1 Георги Пелтеков Панагюрище 4522 Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдно стопанство 41644.56
52 M4.1 „ТАРА БИО“ ЕООД Панагюрище 4500 Създаване на биологични трайни насаждения и закупуване на земеделска техника, хладилен микробус, мобилно устройство и софтуер 617759.05
53 M6.3 Йото Илиев Панагюрище 4500 29337
54 M6.3 Снежана Колешанска Панагюрище 4527 29337
55 M4.1 „АГРОКОМПЛЕКС БАНЯ“ Панагюрище 4523 Изграждане на овцеферма в село Баня, общ.Панагюрище 1757839.25
56 M6.3 Николай Караколев Панагюрище 4500 29337
57 M6.3 СПАС ДИМИТРОВ Панагюрище 4500 29337
58 M6.3 Иван Лазаров Панагюрище 4500 29337
59 M4.1 Трифон Дончев Панагюрище 4500 „Закупуване на земеделска техника” 24515.14
60 M4.1 „Дикси-64“ ЕООД Велинград 4600 ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМОЩНА СГРАДА, ТОПЛОПРОВОД И ПОДОБРЕНИЯ НА ОРАНЖЕРИЕН КОМПЛЕКС 1450391.41
61 M6.3 Байрям Кабак Велинград 4633 29337
62 M6.3 Андрей Трендафилов Велинград 4600 29337
63 M6.3 Наталия Бошнакова Велинград 4618 29337
64 M6.1 Роза Петелова Велинград 4600 48895
65 M6.3 Айше Кацарова Велинград 4655 29337
66 M6.3 Мехмед Кехайов Велинград 4648 29337
67 M6.1 Мустафа Амза Велинград 4655 48895
68 M6.3 Хава Дъбева Велинград 4655 29337
69 M6.3 МУСА АХМЕДОВ Велинград 4645 29337
70 M6.3 ЕТ „ЕКО БУЛ-ЙОРДАН КОЦЕВ“ Велинград 4600 29337
71 M6.3 ТАНЯ ГЕРМАНОВА Велинград 4600 29337
72 M6.3 Мехмед Моллов Велинград 4652 29337
73 M6.3 Джемиле Цънгова Велинград 4647 29337
74 M6.3 Муса Дрангов Велинград 4637 29337
75 M6.1 Венцислав Бошнаков Велинград 4618 48895
76 M6.1 Цветанка Двуякова Велинград 4638 48895
77 M4.1 „Бирников-Магдалена Ангелова“ Велинград 4600 Модернизация на земеделското стопанството чрез закупуване на нова техника 406602.38
78 M6.3 Мустафа Кандьов Велинград 4632 29337
79 M4.1 Павел Гечев Велинград 4600 Инвестиции за развитие на животновъдно стопанство 111094.06
80 M6.3 Шукрие Малинова Велинград 4633 29337
81 M6.3 Салиха Фатих Велинград 4620 29337
82 M6.1 Фатима Дъбева Велинград 4655 48895
83 M6.1 Ирен Караджова-Казалиева Велинград 4633 48895
84 M4.1 Ахмед Перчинков Велинград 4642 Технологична модернизация на ЗП Ахмед Асанов Перчинков 83443.73
85 M4.1
Вельо Вельов
Стрелча 4530 Подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство на ЗП Вельо Вельов, чрез въвеждане на нови материални активи 85301.58
86 M4.1 Иван Ченчев Стрелча 4530 Развитие и модернизация на материалните активи в стопанството на ЗП Иван Ченчев 395390.71
87 M4.1 НЕВЕНА БЕНЧЕВА Стрелча 4529 Създаване на лешникова градина и закупуване на земеделска техника 113833.48
88 M4.1 Соня Нешева Стрелча 4530 Закупуване на специализирана техника за кравеферма и извършване на СМР в сграда за отглеждане на животни 179136.87
89 M6.1 Димитър Кукев Стрелча 4530 48895
90 M4.1 Андон Георгиев Стрелча 4530 ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ АНДОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 275767.6
91 M6.3 Радка Трифонова Стрелча 4530 29337
92 M6.3 Благо Стоев Стрелча 4530 29337
93 M4.2 „ЛИДЕР МЕС“ ЕООД Пещера 4550 Месодобивно предприятие от ЕПЖ с транжорна и производство на месни полуфабрикати и консерви на фирма „Лидер Мес“ ЕООД 1295322.56
94 M4.1 „Мега Маркет Инвест“ ЕООД Пещера 4550 Модернизация на земеделското стопанство на „Мега Маркет Инвест“ ЕООД 319083.7
95 M4.1 НАР-РЯДКОВ ЕООД Пещера 4550 Изграждане на два броя складове за съхранение на земеделски култури ( без зърнени храни), засаждане на 50 дка с маслодайна роза и закупуване на трактор. 321375
96 M6.1 Димитър Данчев Пещера 4590 48895
97 M4.1 „Хидролес“ ЕООД Пещера 4550 Модернизация на говедовъдна ферма 788172.4
98 M4.1 НЕДЖМИ ХЮСЕИН Пещера 4550 Модернизиране на свинекомплекс в местност „Ламбурките“ село Синитово, общ. Пазарджик 1755654.04
99 M4.1 ЕТ „ГРИЙН ТЕХ – ТЕОДОРА ПАУНОВА“ Пещера 4550 „Инвестиции в ново , конкурентоспособно и модерно животновъдно стопанство в УПИ IV-219 с.Капитан Димитриево“ 2038698.45
100 M4.1 “Бионас“ ЕООД Пещера 4550 ИНВЕСТИЦИИ В НОВО И МОДЕРНО ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО НА ФИРМА „БИОНАС“ ЕООД 1602809.8
101 M4.1 ЕТ „Ангелов – Иван Ангелов“ Пещера 4550 Ремонт на покриви в птицеферма, закупуване на технологично оборудване за отглеждане на стокови носачки и хладилен камион за транспорт на яйца 1282619.24
102 M4.1 „ЛИДЕР МЕС“ ЕООД Пещера 4550 „Инвестиции за внедряване на нови процеси, технологии и подобряване на наличните производствени активи в животновъдното стопанството на фирма „ ЛИДЕР МЕС“ ООД 1283340.56
103 M6.3 Спас Методиев Белово 4471 29337
104 M6.3 Николина Чилева Пазарджик 4412 29337
105 M4.1 Иванка Цокова Пазарджик 4537 Създаване на 74 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника 99857.1
106 M6.3 СТЕФАН АЛЕКСИЕВ Пазарджик 4441 29337
107 M6.3 Славка Шутакъмова Пазарджик 4448 29337
108 M6.1 Велислава Белева Пазарджик 4455 48895
109 M6.1 „Вълев-91“ ЕООД Пазарджик 4400 48895
110 M6.3 Георги Стойчев Пазарджик 4478 29337
111 M6.1 Иван Киров Пазарджик 4400 48895
112 M6.3 Ангел Димитров Пазарджик 4400 29337
113 M6.1 МОНИКА ГИНИНА Пазарджик 4400 48895
114 M6.1 Ангел Ферезлийски Пазарджик 4450 48895
115 M4.1 АХАТ АГРО-1 ЕООД Пазарджик 4409 Закупуване на земеделска техника 452502.75
116 M6.1 Димитър Караиванов Пазарджик 4450 48895
117 M6.1 Ангел Николов Пазарджик 4453 48895
118 M6.1 СТЕФАНА ТРЕНЧЕВА Пазарджик 4400 48895
119 M6.1 Любен Иванов Пазарджик 4400 48895
120 M6.1 Паолина Бозукова Пазарджик 4450 48895
121 M6.1 Кармела Сауло Пазарджик 4450 48895
122 M6.1 Живко Кънчев Пазарджик 4412 48895
123 M6.1 „ВИЗЗО“ ЕООД Пазарджик 4405 48895
124 M6.1 Михаил Спасов Пазарджик 4400 48895
125 M6.3 Димитър Троянов Пазарджик 4400 29337
126 M6.3 Ивелина Лютакова Пазарджик 4415 29337
127 M4.1 Златка Пеканова Пазарджик 4400 Създаване на трайно насаждение от Био Ягоди 1103627.36
128 M4.1 Десислава Маратилова Пазарджик 4400 Разширение на съществуваща свинеферма, изграждане на силози за съхранение на зърно и закупуване на специализирани транспортни средства 1300814.58
129 M4.2 „МАРИЦА ОЛИО“ АД Пазарджик 4400 ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО 2933326.45
130 M4.1 Яна Моравска Пазарджик 4400 Закупуване на земеделска техника 75524.57
131 M4.1 Марина Шкодрова Пазарджик 4400 „Изграждане на оранжерия за плододаващи ягоди в с. Карабунар, общ. Септември“ 169183.85
132 M6.3 Николина Неделчева Пазарджик 4485 29337
133 M4.1 „ЕИМ 1“ ЕООД Пазарджик 4400 Създаване на 720 дка биологична орехова градина и закупуване на техника 517183.34
134 M4.1 Стоян Йончев Пазарджик 4400 СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ – ОРЕХОВА ГРАДИНА 52522.83
135 M6.1 Любомир Млеканов Пазарджик 4450 48895
136 M6.1 Полина Зафирова Пазарджик 4417 48895
137 M6.3 Росица Костова Пазарджик 4400 29337
138 M6.3 Кръстан Маринов Пазарджик 4443 29337
139 M6.1 Костадинка Вълева Пазарджик 4400 48895
140 M6.1 Стоилка Георгиева Пазарджик 4406 48895
141 M4.1 ЕТ „Митко Алексиев“ Пазарджик 4400 ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 347469.41
142 M6.3 ТОДОР СТОЕНЧЕВ Пазарджик 4450 29337
143 M4.1 ЕТ „ТОМИ-ВЕСЕЛКА ПАПАЗОВА“ Пазарджик 4400 Изграждане на силозно стопанство в свинеферма в с. Априлци, общ. Пазарджик 1005669.7
144 M4.1 Владислав Данов Пазарджик 4417 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА КРАВЕФЕРМА 53748
145 M4.1 Хрипсиме Минасян Пазарджик 4400 СЪЗДАВАНЕ НА 270 ДКА НАСАЖДЕНИЕ ОТ ЛАВАНДУЛА И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 236423.93
146 M6.3 Рангел Рангелов Пазарджик 4453 29337
147 M6.1 ПЕТЬО ГЕНЧЕВ Пазарджик 4407 48895
148 M6.1 Марияна Георгиева Пазарджик 4400 48895
149 M6.3 НИКОЛАЙ РАЙЧЕВ Пазарджик 4417 29337
150 M6.1 Николай Шарков Пазарджик 4400 48895
151 M6.1 Костадин Дивеков Пазарджик 4456 48895
152 M6.1 Милена Георгиева Пазарджик 4400 48895
153 M6.1 ГЕРГАНА НИКОЛОВА Пазарджик 4400 48895
154 M6.1 НАДЯ ДИМИТРОВА Пазарджик 4400 48895
155 M6.1 Величко Василев Пазарджик 4407 48895
156 M4.1 ЕТ „АНТОАНЕТА ГЕОРЕВА-ТОНИНА“ Пазарджик 4420 “Създаване на 159 дка трайни насаждения от лавандула и закупуване на земеделска техника” 157814.48
157 M6.1 Галина Славчева Пазарджик 4400 48895
158 M4.1 ЕЛИТАГРО ООД Пазарджик 4400 „Модернизиране на оранжериен комплекс и изграждане на нова оранжерия в с.Ветрен дол,общ.Септември, обл.Пазарджик” 1580900.41
159 M6.1 Зоя Петрова Пазарджик 4443 48895
160 M6.1 Гергана Савова Пазарджик 4448 48895
161 M6.1 Лъчезар Пепечков Пазарджик 4400 48895
162 M6.1 ЕМИЛ ПАПАЗЯН Пазарджик 4400 48895
163 M6.3 Владимир Лютаков Пазарджик 4415 29337
164 M6.1 Михаил Колишев Пазарджик 4400 48895
165 M6.3 Мая Добрева Пазарджик 4455 29337
166 M6.1 АТАНАС ЗЛАТКОВ Пазарджик 4400 48895
167 M6.3 Кирил Малечков Пазарджик 4409 29337
168 M6.1 Благо Иванчев Пазарджик 4400 48895
169 M6.1 Недялка Златарева Пазарджик 4448 48895
170 M4.1 EKO ГРИЙН ФАРМ ЕООД Пазарджик 4400 Изграждане на свинеферма за производство на подрастващи прасета в гр. Пещера 1172199.39
171 M6.1 ПЛАМЕНА АНДРЕЕВА Пазарджик 4400 48895
172 M6.1 Илиян Дафов Пазарджик 4400 48895
173 M6.3 Христо Ангелиев Пазарджик 4417 29337
174 M6.3 Ваньо Атанасов Пазарджик 4400 29337

На 12 октомври 2017 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик стартира серия от информационни срещи по общините в областта. Срещите с потенциални ползватели на европейско финансиране и заинтересовани граждани ще са на тема „Предстоящо българско председателство на Съвета на ЕС и актуални възможности за финансиране чрез ЕСИФ до края на 2017 г.“.

Целта на предстоящите събития е да се представят на аудиторията основните европейски институции, процесите на вземане на решения, както и ползите за България по време и след приключване на ротационното председателство на Съвета на ЕС. Ще бъдат представени актуалните и предстоящи до края на 2017 г. възможности за финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Лектори в информационните среща ще бъдат Радослав Пешалов /управител на ОИЦ – Пазарджик/ и Радина Пенкова /експерт „Комуникация, информация и логистика“/.

Заявка за участие може да направите на oic.pazadzhik@gmail.com, oic.pazardzhik@eufunds.bg или на телефон 034/ 44 62 09. Заявките за участие се приемат по реда на постъпването им, до запълване на бройката участници.

Графикът на провеждането им е, както следва:

Дата Място
12.10.2017 г. Заседателна  зала, Община Лесичово
13.10.2017 г. Конферентна зала в хотел „Виктория”, град Брацигово
16.10.2017 г. Заседателна зала, Община  Батак