На 16 октомври официално встъпиха в длъжност съдия Иванка Илинова и съдия Десислава Ралинова, които ще бъдат част от магистратския състав на Окръжен съд – Пазарджик. Двете съдийки са назначени след спечелен конкурс и ще разглеждат първоинстанционни граждански и търговски дела.

Председателят на Окръжен съд – Пазарджик г-жа Елеонора Серафимова приветства магистратите като им пожела успех и кариерно развитие.

Георги Веселинов вече не е част от съдийския екип на Окръжен съд – Пазарджик, след като с решение на Висшия съдебен съвет бе освободен поради навършване на пенсионна възраст.