Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще представи проект на решение за обявяване на имоти публична държавна собственост, за частна държавна собственост и безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Батак и община Септември, в нашата област. Това става ясно от предоставения на медиите дневен ред, за утрешното редовно заседание на Министерски съвет.

По 34 точки ще бъдат взети решения от кабинета, а две от тях пряко касаят нашата област.

Утре ще стане ясно и местонахождението на въпросните имоти.