Кои точно инвестиционни намерения са накарали община Пещера да откаже превръщането  на резерват „Купена” в природен парк от съвременен тип под егидата на ЮНЕСКО, мисля, че ръководството дължи отговор на местната общественост. Така народният представител от „БСП за България” Йордан Младенов коментира изнесената днес в Народно събрание информация по казуса от министъра на МОСВ Нено Димов. В отговор на въпрос, зададен от депутата, Димов посочи, че през 2016 г. община Пещера е уведомила министерството, че намира за нецелесъобразно включването на нейни територии в потенциален биосферен парк, като основният аргумент е ограничения за бъдещи инвестиционни намерения. „Ние сме изпращали многократно през изминалите две години информация какви са ползите, какво може да се прави и какви са ограниченията и очевидно съответният кмет и общински съвет са преценили, че потенциалните инвестиционни намерения им носят по-голям плюс, отколкото да остане биосферен резерват”, каза Нено Димов след настояване за повече прозрачност относно заличаването на резервата от международната организация. Нито общински съвет, нито местната общественост са били запознати с информацията, касаеща бъдещето на парк „Купена”, какви са потенциалните инвестиционни намерения, които са притеснили кмета или пък ангажирани с вземането на решение за заличаването, което е направено еднолично, коментира още Йордан Младенов. Пред министъра той отбеляза, че случилото се е предизвикало широка обществена дискусия в община Пещера, в подкрепа на осъвременяване на резервата са събрани 2000 подписа от жители и има Инициативен комитет, който е готов да се ангажира в процеса по връщане на международното признание на резервата. Министърът подчерта, че това не е приключил напълно акт и ако има желание от страна на общините Пещера и Брацигово може да се поиска отново включването на „Купена“ в световната мрежа. По думите му обаче основното решение за възстановяването трябва да бъде на местната власт.