Първите стъпки към спазването на сключеното, между пещерската общност и Биовет АД на 13 октомври, Споразумение вече са в ход, съобщи една от инициаторките за тогавашната среща Златка Цвеева. Тя поясни, че относно създаването на НПО Кауза Пещера, са предприети стъпки по учредяването и регистрацията на НПО Кауза Пещера.  За петмесечен срок е запазено наименованието на НПО-то, тъй като това е и срокът, в който ще тече процедурата по самата регистрация, която също вече е в ход.

„Благодаря на всички, които положиха подписите си под споразумението и на тези, които заявиха желанието си да участват в същото това НПО. Всеки гражданин на град Пещера, който споделя вижданията ми, не влиза в договорки, не може да бъде купен е добре дошъл във НПО Кауза Пещера. За целта след съдебната регистрация следва, да се подаде молба за членство до управителния съвет на НПО Кауза Пещера. 50 + 1 от подписали споразумението са подали документи за учредяване на НПО в изпълнение на споразумението с Биовет АД. Ще ви държа в течение и ще съобщя подробности на по късен етап. “ – каза Златка Цвеева.

24цвеева

Документът от Информационно обслужване за запазване на името на НПО-то.

12биовет12биовет1