Българската православна църква почита днес паметта на Св. Великомъченик Димитрий Мироточец – в разговорната реч празникът се нарича Димитровден. Народният култ към Св. Димитър го представя като по-голям брат-близнак на Св. Георги. Широко разпространена е поговорката „Св. Георги лято носи, а Св. Димитър – зима“. Като предвестник на зимата и студа светецът се свързва със света на мъртвите. Затова около празника е една от най-големите Задушници.

В народния календар празникът на Св. Димитър бележи поврата в годишното време и началото на зимата. Според поверията в полунощ срещу празника на Св. Димитър небето се отваря, след което се очаква и първият сняг. Светецът се смята за покровител на зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва традиционният период – от Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни работници – пастири и ратаи. Затова и празникът на Св. Димитър се нарича още Разпус. На Димитровден се е прието на трапезата да има ястия от птици и зеленчуци.

Християнската история, счита че Св. Димитрий се е родил в трети век в Солун, където баща му е бил градоначалник. Той тайно е вярвал в Христа, но не смеел открито да изповядва вярата си, тъй като по онова време имало голямо и много свирепо гонение срещу християните. Една от стаите в дома си бил превърнал в молитвена, поставяйки иконите на Спасителя и на Св. Богородица. Когато Димитрий поотраснал и можел да разбира истината, родителите го въвели в молитвената стая и започнали да го учат на вярата в Господ Исус Христос. Повикали свещеник и кръстили Димитрий. След смъртта на родителите си Димитрий наследил голямо богатство.

Св. Димитрий много пъти спасявал Солун от вражески нападения. Той бил почитан още от онези времена в Тракия и Македония. По-късно българи и гърци започнали разпалено да си оспорват „покровителството на небесния стратег Св. Димитрий от Солун“. Заради славянския му произход от древни времена всички славянски народи честват светеца. Българи и сърби го почитат като патрон на цялото славянство. Предполага се, че светецът е бил проконсул на Солун и е загинал мъченически за Христовата вяра на 26 октомври 306 г.

ДИМИТРОВДЕН
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИМИТЪР ДИМИТРИ

НА

МИТКО МИТКА МИТРА ДИМО ДИМА ДИМАНА ОБЩО
ПАЗАРДЖИК 2227 44 189 24 10 18 24 14 2550
АЛЕКО КОНСТАНТИНО

ВО

65 0 18 0 0 0 0 0 83
АПРИЛЦИ 12 1 2 0 0 0 0 0 15
БРАТАНИЦА 61 1 14 0 0 0 0 2 78
ВЕЛИЧКОВО 37 0 3 1 1 1 1 0 44
ГЕЛЕМЕНОВО 29 0 1 1 0 1 0 0 32
ГЛАВИНИЦА 87 2 3 1 0 1 1 1 96
ГОВЕДАРЕ 34 0 19 0 0 1 0 0 54
ДЕБРЪЩИЦА 38 2 1 0 1 1 0 0 43
ДОБРОВНИЦА 40 0 1 0 0 0 0 0 41
ДРАГОР 44 0 7 0 0 0 0 0 51
ЗВЪНИЧЕВО 75 0 6 1 3 0 1 1 87
ИВАЙЛО 86 1 12 1 1 2 1 0 104
КРАЛИ МАРКО 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ЛЯХОВО 17 0 0 0 0 0 0 0 17
МАЛО КОНАРЕ 89 2 34 6 1 0 0 2 134
 МИРЯНЦИ 22 1 0 0 0 0 0 0 23
МОКРИЩЕ 64 2 3 0 1 0 1 0 71
ОВЧЕПОЛЦИ 29 0 2 0 0 0 2 0 33
ОГНЯНОВО 61 0 2 0 0 0 2 1 66
ПАТАЛЕНИЦА 27 0 1 1 0 1 1 0 31
ПИЩИГОВО 24 1 7 1 0 3 0 0 36
РОСЕН 18 0 0 0 0 0 0 0 18
САРАЯ 40 1 2 1 0 0 0 1 45
СБОР 13 0 0 0 0 0 0 0 13
СИНИТОВО 68 0 2 1 1 1 0 0 73
ТОПОЛИ

ДОЛ

4 0 0 0 0 0 0 0 4
ХАДЖИЕВО 39 0 2 0 2 0 1 0 44
ЦАР АСЕН 9 1 0 0 0 0 0 0 10
ЦРЪНЧА 32 0 1 0 0 0 0 0 33
ЧЕРНОГОРО

ВО

55 1 3 0 0 2 2 0 63
ЮНАЦИТЕ 51 0 4 0 0 0 0 0 55
ОБЩО 3498 60 339 39 21 32 37 22 4048