Единодушието на 19 граждани на Пещера се оказа сапунен мехур, след като само седмици след привидно стиснатите ръце за партньорство, дузина от скрепилите споразумението с „Биовет“ АД, напускат играта по приетите правила.

Причината се дължи на две идентични удостоверения за запазването на името на НПО „Кауза Пещера“. Едното от тях е направено в Окържен съд – Пазарджик, а с второто името е запазено за срок от пет месеца в Окръжен съд – Пловдив.

В пазарджишката „Кауза Пещера“ сред учредителите се четат имената на хора, които не са присъствали на срещите с изпълнителния дериктор Ангел Желязков. На практика от общо 19-е пещерци искащи чист въздух и тишина, дванадесет изобщо не желаят да фигурират в списък с хора, които нямат нищо общо с исканията им. Своето намерение те са заявили с писмо изпратено до изпълнителния директор на „Биовет“ АД – Ангел Желязков.

„Освен това смятаме, че не е необходимо да се споразумяваме за нещо, което е вменено по закон, а именно, че дружеството „Биовет“ АД е длъжно да опазва чист въздуха ни. Ние не желаем по никакъв начин да бъдем свързвани с този проект. Ясно е, че за този случай важи максимата – „Повярваш ли – излъган си“. – заявиха отказалите се пещерци.

„Аз мога да кажа същите думи. Че „Повярваш ли на другите – излъган си! Всеки може да употребява лъжи.“ – заяви в отговор на тези твърдения Катя Костова.

Припомнете си, какво беше договорено в резултат на три срещи между гражданите и изпълнителния директор на „Боевет“ АД – ТУК