Заместник областният управител Йордан Кожухаров и директорът на Математическа гимназия – Пловдив, доц. д-р Ивайло Стрибратов, представиха основните акценти в Националната програма одобрена с Решение №525 на МС. На срещата в областна администрация присъстваха директори и представители на средни училища в област Пазарджик.

„Програмата дава възможност за постоянна връзка между обучението по ИТ технологии и ИТ сектора. Предложението е атрактивно за учениците и е предпоставка за успешната им реализация в бъдеще“, каза в началото на срещата заместник областният управител Йордан Кожухаров. Директорът на МГ „Акад. Кирил Попов“-, разясни параметрите на Националната програма „Обучение за ИТ кариера“.

Тя предлага софтуерно обучение на учениците от 10 клас за квалификация по професия от направление „Компютърни науки“. Професионалното образование „Приложен програмист“ ще се извършва за срок от три години в извънучебно време и в образователна среда, която се формира от партньорите – бизнес и университети. От началото на идната година обучението, което ще се води от учители и ИТ специалисти, ще се провежда във фирми от сектора на конкретно работно място, като по този начин младежите ще бъдат максимално близо до реалната работна среда.

По думите на доц. Стрибратов, в момента на трудовия пазар има недостиг от 17500 специалисти за ИТ сектора. Над 1000 са заявилите желание за включване в програмата, 31 от тях са от област Пазарджик.  Регистрацията на кандидатите продължава до 10 ноември на сайта на МГ „Акад. Кирил Попов“ на адрес https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1. Сформирането на групите от ученици ще става след входящ тест за допускане на регистрираните кандидати, който ще се проведе на 11-12 ноември 2017 г. Системата ще е отворена за 48 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на 1 час.

В периода 01- 05 ноември се провежда методическата подготовка и обучение на учителите, а софтуерното обучение на учениците ще стартира на 18 и 19 ноември. Обучението ще е модулно и завършилите, освен че ще придобият знания, ще получат диплома за професионално образование, което ще им даде шанс да започнат работа във фирми от ИТ сектора, а също така и предимство при кандидатстване във висше учебно заведение. Предвижда се обучението за одобрените кандидати от област Пазарджик да се извършва на групи в областния център. Обучението е безплатно. На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път, храна и нощувка.

Мониторингът на програмата ще се извършва от МОН, Агенция по заетостта, Бюро по труда, и Съвет за софтуерно образование.