Народното събрание прие на първо четене държавния бюджет за 2018 година. В него за  общините от област Пазарджик са заложени бюджетни взаимоотношения в размер на 127 085 200 лв., обяви след гласуването народният представител от ГЕРБ Десислава Костадинова. От тях разходите за делегирани от държавата дейности са 105 363 500 лв. Най-голям дял има сектор Образование – 75 664 500 лв. Това е доста по-висок бюджет спрямо миналогодишния, когато по основните бюджетни взаимоотношения за общини в Пазарджишка област са били заложени малко под  105 млн лв, коментира Костадинова. През следващата година за образование са предвидени 12 милиона лева повече спрямо настоящата, когато са били заложени  малко над 65 милиона лева.

„И понеже сме в очакване на зимния сезон може би трябва да спомена, че в трансферите за местни дейности за зимно поддържане на пътищата в областта държавата предоставя 980 000 лв. или 100 000 лв. повече в сравнение с бюджета за настоящата година. За капиталови разходи пък целевата субсидия е в размер на 4 897 600 лв.“, уточни  Десислава Костадинова.

Всичко това говори за стабилно управление, по-добро икономическо състояние на държавата. По-големия бюджет е гаранция, че страната ни върви по правилен път,коментира още народният представител.

В параметрите на националния бюджет за 2018 година предвидените приходи са 23 515,8 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата по бюджета за 2017 г. с 1 583,8 млн. лв., което се дължи на повече постъпления от данъчни и неданъчни приходи.

Общата сума на разходите за 2018 г. е 11 923,3 млн. лв. и е по-голяма от разходите за 2017 г. с 831,2 млн. лв. Размерът на вноската на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз за 2018 г. ще бъде 1 133,9 млн. лв., или 1,1 процента от БВП.

За 2018 г. се прогнозира Брутният вътрешен продукт да е в размер на 105 609 млн. лв., а икономическият ръст слабо да се забави до 3,9 процента. Догодина нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2 на сто. Предвижда се инфлацията в края на следващата година да достигне 1,6 на сто. Ръстът при инвестициите ще се ускори до 4,3 процента.