В община Септември за пореден път станахме свидетели на погазване на демокрацията. На 9 ноември беше свикано редовно заседание на Общинския съвет, при условие, че в чл.4, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет е регламентирано, че редовните заседания се провеждат в последната седмица на месеца.

Нарушен беше и чл.55, ал.2, свързан с тридневния срок за информираност на съветниците, относно провеждането на заседания на постоянните комисии, предшестващи редовното заседание на съвета. Правилникът позволява и провеждане на извънредни заседания, така както многократно е правено в този мандат, съгласно чл.69, ал.3, когато важни обстоятелства налагат това.

Защо в такъв случай, заседанието беше свикано редовно, а не извънредно? Риторичен въпрос, на който, ние съветниците от БСП намерихме отговор в статията „Осем се опитаха да спасят креслото на Влайков“, публикувана в сайтовете на „Пазарджишка Марица” и Pzdnes, където става ясно каква е била причината за „спешното“ провеждане на редовно заседание в началото на месеца.

Опозиция е имало във всички мандати на управление, опозиция има и сега. Това не е прецедент, господин Рачев! Прецедент е това, което направихте вие и председателят на Общинския съвет.

Опитахте се да въвлечете Общинския съвет в решаването на проблеми на ГЕРБ, а може би и проблеми в междуличностните взаимоотношения между вас и съветника от ГЕРБ Лазар Влайков. Това са ваши проблеми, а не проблеми на опозицията. В представените дневен ред и документи за заседанието нямаше проекти за решения, свързани с казуса Лазар Влайков, за да твърдите, че това е било причината за нашето отсъствие. Не, ние защитаваме позицията, че в правова държава законите и правилниците трябва да се спазват!

Факт е, че вие изгубихте сериозна подкрепа в Общинския съвет и това е видно от последното заседание. Защото вие продължавате да използвате Общинския съвет като параван и отново демонстрирате едноличен стил на управление, погазвайки правилника за работа на Общински съвет – Септември!

Общинските съветници от БСП – Септември