Санирането на жилищни сгради до 36 апартамента ще се състои през следващата година, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов, по време на днешния си редовен брифинг. През декември ще стартира набирането на зявления от Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в Пазарджик, по оперативна програма „Региони в растеж“. Проектът ще бъде на стойност от 6 800 000 лв. и ще се състои в периода 2018 – 2019 г. Важно уточнение за собствениците, които вече са кандидатствали по Националната програма за енергийна ефективност е, че ако сдруженията отговарят на изискванията, трябва да попълнят ново заявление и пакет от документи.