Жури от членове на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни единодушно реши първият носител на приза „Клас на месеца” за ноември 2017 година да бъде IV-ти „в” клас от Средно училище „Георги Бенковски” с класен ръководител Петя Стоименова.

Всички класове, номинирани в конкурса „Клас на месеца” под мотото: „Бъди отговорен – бъди в час”, ще получат грамота за участие.

По повод Деня на толерантността – 16 ноември, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Пазарджик и Младежкия дом организират прожекция на филма „Животът ми като тиквичка” на режисьора Клод Барас пред ученици от Професионалната гимназия по хранителни и химични технологии.

Филмът е разтърсващ разказ за историята на безстрашно малко момче с прякор „Тиквичка“, което след смъртта на алкохолизираната си майка е изпратено, да живее, в дом за сираци.