От 14.00ч. в зала „Васил Левски“ в гр.Пазарджик ще се проведе състезание, в което ще вземат участие представителни отбори на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, ОУ „Христо Ботев“, и Спортно училище в  Пазарджик.

На събитието се очаква да присъстват представители на ГДПН, ОДМВР, Областната и общинската администрации в Пазарджик, на съдебната власт, РУО и институции имащи отношение към възпитанието и проблемите на децата.

Пазарджик е избран за провеждане на спортното състезание, което е в изпълнение на дейности по Реализиране на кампания „Спортът е по- добрият начин децата да пораснат“ от план на Главна дирекция Национална полиция при Министерството на вътрешните работи. Неговото провеждане е част от приоритетите и целите заложени от Националния съвет по превенция на престъпността, за периода 2016- 2018г.

За изпълнение на мярката е сключено споразумение между ГДНП и Съюза на пивоварите в Република България,  като сътрудничеството и взаимодействието се състои в реализиране на спортни дейности, с цел популяризиране на физическото възпитание и спорта сред подрастващите и ограничаване на извършените от тях престъпления и правонарушения.