Работни места за специалисти с висше образование
9 лекар
1 фелдшер
4 медицинска сестра
1 специален педагог
2 психолог
1 социален работник
1 инженер, строителство на сгради и съоръжения
5 механик, промишлено оборудване
1 технолог, инженер химик
1 техник-механик, технолог (студена обработка)
1 технолог, леене на алуминий под налягане
1 учител детска градина
1 учител в ЦОУД – начален етап
1 оператор компютърна предпечатна подготовка (1/2 щат)
Работни места за средно професионално, средно и основно образование
1 главен технически секретар с разрешение за достъп до квалифицирана информация на ниво секретно/поверително
1 счетоводител, оперативен
1 технически секретар
1 кредитен специалист, с компютърни умения
1 помощник-възпитател
1 домакин
1 спедитор
1 камериер/камериерка
5 крупие, жени до 30 г.
1 куриер, с шофьорска книжка и умения за работа с компютър
2 търговски представител
3 касиер
14 продавач-консултант
1 обслужващ, бензиностанция/газстанция
1 сервитьор
3 работник, кухня
4 готвач
15 работник, правене на колбаси
6 манипулант, промишлеността
2 манипулант, промишлеността, в цех за салати
2 работник, производство на закуски
15 обслужващ работник, хранително производство
6 машинен оператор, шиене на облекла
2 гладач, ютия
1 електротехник, промишлено предприятие
30 апаратчик, оператор
2 оператор, бензиноколонка
2 оператор, металорежещи машини с ЦПУ
1 оператор, производство на пликове и хартиени торбички
4 оператор, шприц машина
10 монтажник, слаботокови предпазители
3 монтажник, електронни елементи
2 монтажник, дограма
1 техник, електрически системи
5 техник, електронна техника
5 техник-механик /настройчик/
1 техник/механик инструменти
1 контрольор качество
1 координатор производство
1 машинен оператор, машина за леене
1 матричар
1 почиствач метални отливки
6 механик
4 механик, промишлено оборудване
4 монтажник, метални конструкции
2 фрезист
2 кранист
4 заварчик
1 електромонтьор
1 шлифовчик стъкло
4 стругар
5 шофьор на лекотоварен автомобил, кат. „В”, превози за и от ЕС
2 шофьор, микробус
2 автомонтьор
1 водач, мотокар
1 машинист, пътно-строителни машини
2 производител, мека мебел, с опит
1 крояч, дървени модели
2 балировач-пакетировач
1 носач-товарач, стоки
2 машинен оператор, миячна машина
5 машинен оператор, пластмасови изделия
2 монтажник, мебели
3 арматурист
3 зидарокофражист, с професионален опит
3 работник, строителство, с професионален опит
2 работник, стоманобетонни конструкции и изделия
2 работник, поправка на гуми и джанти
15 работник, правене на колбаси
1 работник, производствона метални конструкции
3 работник пастировка
1 монтьор, оловни акумулатори
2 общ работник
1 общ работник, промишлеността
2 общ работник, поддържане на сгради
1 общ работник, строителство на сгради
3 охрана казино
1 перач
1 портиер