С молебен за здраве и благополучие днес отвори врати Регионален център за правна помощ в Пазарджик. Той ще обслужва социално слаби граждани, които не могат да си позволят ползването на платени адвокатски услуги. Центърът се помещава в сградата на Адвокатурата, на ул. „Хан Крум“, а за откриването тук пристигна и председателят на Националния център за правна помощ  адв. Елена Чернева, както и
представители на партньорски институции.

Адвокат Чернева каза, че адвокатите, които ще обслужват центъра са приели да работят на почти символични хонорари, те ще дават консултации на ротационен принцип. Това е дванадесетият такъв център в страната. Освен в Пазарджик консултации може да бъдат давани и в други населени места от областта, стига да има покана от страна на тамошните кметства. Адвокат Кирил Александров, председател на пазарджишката колегия също приветства гостите, сред които имаше множество адвокати, съдии, прокурори и представители на държавната и общинската власт.

От вчера входът на Адвокатурата е украсен и с националния, както и европейския флаг. Това се случи в чест на отбелязнания професионален празник на адвокатите – 22 ноември.

23адвокатура1

Празникът

На 22 ноември 1888 г. Народното събрание на Княжество България приема „Закон за адвокатите“.
С решение на Висшия адвокатски съвет от 26.02.2005 г. датата 22 ноември се отбелязва като професионален празник на адвокатите в България. В първите години след Освобождението не е имало специални изисквания за упражняването на адвокатската дейност. Със Закона за адвокатите от 22.11.1888 г. задължително условие вече е завършеното висше образование по юридически науки.
Разпоредбите на закона поставят на първо място значимоста на правата на гражданите и възможноста за съдебна защита. Според чл.1 от Закона за адвокатите:
„Всяко правоспособно лице може да търси и защитава своите права и интереси пред съда.“
Гарантирано е и правото на защита, което може да бъде осъществявано „лично или чрез лицата, които съгласно Закона за адвокатурата имат право да бъдат повереници по чужди дела в съдилищата.
И днес професията на адвоката продължава да е свързана с осъществяването на законните права и интереси на гражданите и на тяхната защита по съдебен ред.