По случай Европейската седмица на професионалните умения в гимназията по Икономика и менджмънт се проведе иновативен урок, съобщи Албена Гълъбинова. Урокът се състоя в компютърен кабинет №1, а темата на занятието бе :  „Как да използваме знаниятаси по математика, информационни технологии и икономика за решаване на икономически казуси?“.

В мероприятието взеха участие ученици  от  12Е, 12Б, 12В, 12Г, 11Е, 10Д, 8В, 8Г И 8Д класове, членове на Клуб „Народът – вчера, днес и утре във виртуалното пространство и Клуб „Пи – 3,14…“ с ръководители: АлбенаГълъбинова и Милена Гълъбинова.

Специални гости на мероприятието бяха г-жа Кулина – ЗДУД в ПГИМ и г-жа Минчева – преподавател по икономически дисциплини в ПГИМ. Учениците бяха разпределени в  екипи – отдели на фирма в 5 града: Пазарджик, Русе, Бургас, София и Пловдив. Получиха папки с казуси по икономика, с по пет условия за всеки екип.

Условия на задачите:

Съобразно представени  в таблица данни за производствената дейност на фирма:

  1. Представете графично как би изглеждала кривата (границата) на производствените й възможности;
  2. Определете алгебрично и представете графично как ще се измести кривата (границата) на производствените й възможности, ако произвежданите количества във всяка комбинация се намалят с 25%, в резултат от повишаване цените на платовете;

Определете алгебрично и представете графично как ще се измести кривата (границата) на производствените й възможности, ако произвежданите количества във всяка комбинация се увеличат с 15%, в резултат от отварянето на нова пазарна ниша;

Определете алгебрично и представете графично как ще се измести кривата (границата) на производствените й възможности, ако количеството на мъжките ризи се увеличи с 16% при постоянно количество на произвежданите дамски костюми във всяка комбинация;

Определете алгебрично и представете графично как ще се измести кривата (границата) на производствените й възможности, ако количеството на дамските костюми се намали с 25 % при постоянно количество на мъжките ризи във всяка комбинация;

Определете алгебрично и представете графично как ще се измести кривата (границата) на производствените й възможности, ако количеството на дамските костюми се увеличи с 20 %, а това на мъжките ризи се намали с 10% във всяка комбинация.

Обяснете наблюдаваните ефекти на изместване на кривата (границата) на производствените възможности на фирмата в резултат от настъпилите промени във всяко условие.

  1. Изгответе доклад с Word за резултатите от решението на казуса.
  2. Представете с компютърна презентация резултатите от работата на екипа, използвайки мултимедия.

24урок

Г-жа Кулина имаше възможност да наблюдава работата на екипите и даде интервю за мероприятието на ученици от клуб „Млад фотограф“, с ръководител г-н Михайлов.

В създадените екипи хармонично работеха всички. Участниците показаха умения за екипна работа. Беше интересно за гостите. Имаше ползотворна, пълноценна, оптимална работна атмосфера.

24урок3

През следващата седмица Комисията ще определи екипите – победители. Критериите за класиране са свързани с:

  • Правилните изчисления и диаграми, направени със приложна програма Excel;
  • презентацията – направена с Power Point;
  • създаване на лого на фирмата с графична програма;
  • знанията, които са показани по математика икономика от учениците;
  • оформлението на докладите, съсдадени с програмата Word, които бяха принтирани и предадени на комисията в папки;
  • начина на представяне пред публика на решенията на казусите чрез презентиране.

Изключителна помощ при организирането и провеждането на урока е оказара директорката на училището Таня Благова. Тя се отнася с голямо разбиране и много помага на клубове като нашите, за да е възможно да развиваме нашите дейности. Благодарности към нея и цялото ръководство на нашето прекрасно училище, което възпитава добри и можещи професионалисти, достойни граждани на България. – каза Албена Гълъбинова.

24урок1