Информационна кампания по проекта за саниране на малки жилищни сгради стартира днес в Пазарджик, съобщи кметът Тодор Попов. Всички желаещи могат да вземат участие в програмата за „енергийна ефективност на административни и жилищни сгради“, която ще се реализира по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Този петък, 15 декември от 11 ч. в Пленарна зала на Община Пазарджик ще се проведе информационна среща, където ще бъдат направени необходимите разяснения по документите необходими за участие в програмата, както и етапите, през които ще се премине. Помощ в това отношение ще получите и в Центъра за информация и услуги на гражданите, в сградата на общината. Приемът на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците ще се осъществява от трети януари. Според кмета Тодор Попов до края на идната година, жилищата по това перо на програмата за енергийна ефективност, ще бъдат готови. Сумата заделена за Пазарджик е 6 824 562.21 лв. Ще се приемат документи до изчерпването на този лимит. Побързайте, ако искате да се включите, призова кметът.