Окончателни промени в Кодекса на труда, направени по време на днешното пленарно заседание на Народното събрание, слагат край на фирмите джиросвани на клошари. Така недобросъвестните работодатели вече няма да могат да приписват фирмата си на трети лица, които няма да могат да я развиват. С промените бяха засилени и контролните функции на Главната инспекция по труда – тя ще може да започва процедура по несъстоятелност, ако не са изплатени заплатите на повече от 1/3 от работниците. Освен това – работниците ще получават обезщетенията си до 1 месец след прекратяване на трудовия им договор. Решението е било подкрепено и от пазарджишките депутати от всички парламентарни групи.