Община Пазарджик ще получи допълнителни  средства от държавата за ремонт на пътища и ВиК мрежата, съобщи народният представител от ГЕРБ Десислава Тодорова.

Решението е взето днес на заседание на МС. Според него   22 общини от цялата страна сред които е и Пазарджик ще получат от централния бюджет общо 20,6 млн. лв. за ремонт и рехабилитация на улична и ВиК мрежи, общински пътища и изпълнение на различни обекти от местно значение. Други общини от област Пазарджик няма. От съседната област Пловдив са одобрени общините Стамболийски, Раковски  и Куклен. Днес МС реши още да се  предоставят 4,4 млн. лв. за покриване от бюджетните организации в системата на Министерския съвет на дължимите към общините данък сгради и такса битови отпадъци за 2017 г., а с 390 000 лв. ще се финансира предварително проучване за конструктивно обследване на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. Средствата са осигурени от централния бюджет за 2017 г.