Ако си политик, висш чиновник или магистрат и излъжеш за своето имотно състояние, няма да бъдеш подведен под наказателна отговорност. Ако обаче си обикновен гражданин и излъжеш за имотното си състояние, можеш да влезеш за 3 години в затвора, според чл. 313 от Наказателния кодекс.

Това постановява вече законодателството в България, след като вчера, 20 декември, окончателно беше приет т.нар. антикорупционен закон, коментира в. „Сега“. Съгласно новия закон, политици, магистрати и висши чиновници ще бъдат глобени с между 1000 и 3000 лева, ако излъжат за имотите си и с между 3000 и 6000 лева, ако го направят втори път. По-тежка санкция може да има, само ако е предвидено изрично, според конкретен случай. Антикорупционната комисия ще може да иска съдействие, както и сведения и документи, от държавни и общински органи, физически и юридически лица. Който откаже, ще понася глоба от 200 до 1000 лв., която може да стигне от 500 до 2000 лв. при рецидив. Ако нарушителят е юридическо лице, ще се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., съответно от 2000 до 20 000 лв. при повторно нарушение.