Заради монополно поведение, разпределителните и снабдителните предприятия на електроразпределителните дружества ЕВН и ЧЕС ще понесат санкции. Това стана ясно от решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Според КЗК, „предприятията във всяка от икономическите групи прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени. Поведението на дружествата се проявява във връзка с преминаването на стопански потребители от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазара на търговия с ел. енергия по свободно договорени цени и да засегне интересите на потребителите“.

ЕВН

Специално по отношение на групата на ЕВН са наложени две глоби – от 1 896 210 лева и от 1 902 995 лева или общо 3 799 205 лева.

Първата санкция е за „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Причините са две – първо, обмен на „съществена“ информация между предприятия от икономическата група на ЕВН за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени. Освен това, „Електроразпределение Юг“ е възпрепятствало процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени посредством: отказ за изготвяне на стандартизирани товарови профили, отказ за подписване на рамкови договори с независимите търговци. Глобата е 1,896 млн. лева.

Втората глоба е се налага на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД и е в размер на малко над 1,9 млн. лева. Причината – злоупотреба с господстващо положение. Според КЗК, дружеството засяга интересите на потребителите на свободния пазар и дискриминира независимите търговци посредством прилагане на обща стратегия. Със стратегията се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЕВН за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени.

Решенията могат да бъдат обжалвани от страните и всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването им по реда на АПК, а за третите лица – от публикуването в електронния регистър на Комисията.

ЧЕЗ

Глобите за ЧЕЗ също са две, макар че са малко по-малки като размер от тези на ЕВН – 1 057 140 лева и 1 136 400 лева. Това значи обща глоба от 2 193 540 лева.

Първата глоба се налага на „ЧЕЗ Разпределение България“ – пак заради злоупотреба с господстващо положение и по почти същите причини, като разпределителното дружество на ЕВН – обмен на „съществена“ информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени, както и възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени. Гллобата тук е малко над 1 млн. лева.

Втората санкция е за „ЧЕЗ Електро България“ и е в размер на 1,136 млн. лева. Причината е на практика същата, като тази, заради която електроснабдителното дружество от ЕВН понася санкция – прилагане на обща стратегия, с която се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЧЕЗ и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез осъщетсвяване на обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЧЕЗ за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени.

Решенията могат да бъдат обжалвани от страните и всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, съобщи Expert.bg.