Общинските съветници дадоха разрешение на кмета Марин Рачев да сключи договор за целеви заем с ФЛАГ, това стана по време на заседанието на общинския съвет, което се състоя вчера. Средствата ще се ползват за съфинансиране на проект одобрен от МОСВ за реконструкция и изграждане на минерален водопровод с дължина 900 метра(ф 200) във Ветрен дол, както и за реконструкция на участък в землището на Варвара при плажа и при банята – 315 метра(ф 300мм), от където ще бъде захранен и бъдещия водопровод за Септември. 

Във връзка с тази тема кметът на общината Марин Рачев показа пред съветниците заповед на министъра на околната среда и водите. Тя е обнародвана на 14.12.2017 г. и с нея се отменя старата заповед от 2007 г.
С новия документ се утвърждава ресурс доказан чрез обследването на минералните извори в землищата на с. Ветрен дол и Варвара. 

Количествата минерална вода в находището е утвърдено на базата на доклад, изготвен от екип от експерти по възлагане на Басейнова дирекция. Водният дебит на извора във Варвара е 25 литра в секунда. „Говорим за 25 литра в секунда при 96 градуса!”, обърна внимание Марин Рачев. „Този обем като се разреди с 1/3 студена вода се получава огромен воден ресурс, който ще бъде предостатъчен за развитието на хотелиерския бизнес в региона. 

Обследването показа, че сегашните сондажи са тотално компрометирани. Обсадните тръби на сегашните сондажи са изгнили. Едни течат, други са напълнени с камъни, за да не се използват. Прониква и вода от реката, която изстудява минералната. С два нови сондажа от 200 метра ще се осигурят водни количества от 25 литра в секунда”, заяви кмета, позовавайки се на доклада от обследването на експертите.

Той приведе и пример, с който да онагледи новата ситуация. „По данни на В и К гр. Септември и с. Злокучене се захранват с общо 40 литра в секунда чешмяна вода, а тук имаме 25 литра минерална на 96 градуса. Ето такъв ресурс крие това находище. От разработването на тези извори, както казах на пресконференцията през лятото, ще се създадат условия за туризъм, който ще доведе до икономически ръст. 10 %-та от клиенто потока на Велинград да остане в района на Варвара, Ветрен дол и Септември ще бъде голям тласък за местната бизнес среда и заетите в нея”, убеден е кметът.