Над половината от младоженците, казали заветното „Да“ през 2017 г., са избрали да разделят имането си с половинката преди брака. Това показват данните на Агенцията по вписванията, която поддържа регистъра на съпружеските отношения, цитирани от „Монитор“.

Според статистиката от близо 26 000 нови семейства у нас, над 14 000 са избрали сами да си поделят имуществото си с т.нар. разделен режим на собственост. При него натрупаното през годините имане от двойката се разпределя от самите съпрузи. Така ако по време на брака жената си е купила апартамент на свое име, след развода тя ще може да запази жилището, без да трябва да го дели с половинката си.

Над 1200 стари двойки годишно се отказват от общата семейна собственост и решават сами да поделят фамилното си имане. Според статистиката до края на септември 2017 г. около 1200 двойки са подали молби за промяна на досегашното си имуществено положение. Най-често подписалите преди години семейства избират да сменят режима от обща собственост на т.нар. разделен.

Малка част от старите двойки избират и формата на брачен договор, в който сами разписват как ще се дели семейното имане в случай на раздяла. Малко над един процент от браковете в страната се сключват с договор, сочи още стилистиката. 25 771 пъти е звучал Менделсон в страната, като само 322 млади семейства са подписали предбрачни договори. Оказва се, че са съвсем малко хората, които преди да надянат брачните халки стриктно описват кой какво ще получи при евентуален развод. Всичко това показва, че българите не изневеряват на отколешната традиция да се женят на доверие и предварителното регулиране на имуществените отношения при развод все още е само екзотика.

Възрастта на влюбените, които скрепяват любовта си с официален брак, е основно между 20 и 35 години.  При смесените бракове почти задължителен е фолклорният ритуал, който е единствен по рода си в страната. Все по-търсени стават и сватбите, изнесени извън ритуалната зала, като особено натоварено е през лятото.