Тъй като не вярваме в споразумения, сключени между търговско ориентирани страни, в края на месец ноември сезирахме Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите за това, че процедурата по ОВОС на новостроящия се завод Биовет е осъществена без реална здравна оценка, съобщиха във фейсбук групата „За Община Пещера“.

Държавата, в лицето на Министерство на здравеопазването даде своето становище и сезира на 21.12.2017г. Главния секретар на Министерски съвет г-н Веселин Даков, заместник- министъра на икономиката г-н Александър Манолов, заместник- министърът на околната среда и водите г-н Красимир Живков, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройство г-н Валентин Йовев, г-н Стамен Янев-Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции и д-р Фани Петрова -директор на РЗИ-Пазарджик за нашия сигнал.

В резултат, на което следва стриктно да се спазва чл.29 от Закона за здравето и ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИ, които не вредят на здравето на населението. Приложено свеждам до знанието Ви и текстовете на писмата. Както се ангажирахме и преди- ще положим всички законови мерки за недопускане на вредна среда на живот. Следователно се считайте за информирани, че днес държавата защити и нас-жителите на Пещера.“

Всъщност вчера пък стана ясно, че „Хювефарма“ е получила и 100 милиона евро, за да развива дейността си съгласно планът „Юнкер“ и не е ясно дали трябва да се съобрази с препоръките дадени от министерствата.

04мз