Община Пазарджик прекрати приема на документи за саниране на малки жилищни сгради до 36 апартамента, поради изчерпването на лимита на сумата по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по ОП“Региони в растеж“. Към момента са приети 35 комплекта документи входирани от сдружения на собственици в областния град, а седем пък са резервите. Предстои комисия да разгледа и оцени документите на кандидатите, след което ще бъдат сключени договори между одобрените за финансиране сдружинея на собственици и общината, и ще се пристъпи към следващите дейности по проекта. Сумата, която ще бъде инвестирана в санирането е 6 824 562.21 лв.