Младежки дом – Пазарджик ще представя Южен централен регион и в частност Пазарджик с проектите „Реката“ и „Мулти Култи китчън“ като част от събитията в артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019. Проект „Реката“ беше представен днес в Пазарджик от артистичният
директор на Общинска фондация „Пловдив 2019″ Светлана Куюмджиева, Инна Церовска-
директор на Младежки дом- Пазарджик и членовете на екипа по проекта Валентина Топалова и Дани Коцева.

Проектите в рамките на тази и идната година ще представят Пазарджик редом с всички останали европейски градове в Европейската столица на културата – Пловдив през 2019 г.

В проект „Реката“ дейностите са свързани с района на река Марица. В него ще вземат участие млади творци и доброволци от Пазарджик, Пловдив, Гърция и Турция. Този проект беше най-адекватен и направен по правилата, с много креативност – каза  Светлана Куюмджиева, като изтъкна като голямо достойнство на „Реката“ и това, че включва възможност за участие на граждани и различни публики, разширява периметъра на Европейската столица на културата. За нас беше голяма радост да го прочетем и съответно одобрим, така той попадна сред седемдесетте проекта, които ще бъдат реализирани в рамките на Европейска столица на културата – Пловдив 2019 г.

Вече е стартирана резидентна програма за артисти, които ще имат възможност да останат по два месеца, за да творят в Пловдив, каза още Куюмджиева. Нашият проект предвижда Пазарджик също да бъде наситен с творчество през предстоящите две години, като проект „Реката“ ще се развие в два модула.

Първият от тях бе представен от Валентина Топалова, тя обяви, че в модул „Ленд арт“ по Марица участниците ще извършат артистични интервенции в пространствата по бреговете на реката. Вторият акцент и модул е „Маришки истории“ – в центъра на вниманието, чрез него ще попаднат хората, живеещи по поречието на Марица. В проекта са заложени много артистични прояви, като те ще дадат възможност за творчество на хора от различни възрасти, националности, вероизповедания, да създават с природни материали, метал, върху платно, лист и дори създаване на музикални произведения. В Пазарджик дейностите по проекта ще бъдат ситуирани около и на остров „Свобода“. Втората част от проекта пък ще разказва житейски истории, които представят живота на хората по поречието на реката, която пресича граници, но създава приятелства. Вторият модел бе представен от Дани Коцева, която също е част от екипа на „Реката“.

Проект „Мулти Култи китчън“ работи за интеграция на чуждестранните общности, включително етническите малцинства, повишаване на чувствителността  и информираността на местната общност (българи) за приноса, който мигрантите носят в региона, разказаха вчера от  общинският екип, но проектът тепърва ще бъде представен пред медиите.